วันอาทิตย์, 24 กันยายน 2566

“ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับชื่อและนิยามของหมวดธุรกิจ “เหล็ก” เป็น “เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ” ตั้งแต่ 19 ก.ค. นี้”

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรับชื่อหมวดธุรกิจ “เหล็ก (STEEL)” เป็น “เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ (STEEL AND METAL PRODUCT) ภายใต้กลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุตสาหกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนในหมวดธุรกิจดังกล่าวในปัจจุบัน ที่มีการขยายขอบเขตมากขึ้น พร้อมปรับนิยามของหมวดธุรกิจเป็น “ผู้ผลิต แปรรูป หรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็ก โครงสร้างเหล็ก รวมถึงผลิตภัณฑ์โลหะที่มีส่วนประกอบจากเหล็กเป็นส่วนใหญ่” การปรับเปลี่ยนดังกล่าวจะเริ่มใช้ตั้งแต่ 19 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ การปรับชื่อและนิยามไม่กระทบการจัดกลุ่มอุตสาหกรรมและหมวดธุรกิจของบริษัทจดทะเบียน และไม่ส่งผลต่อการคำนวณค่าดัชนีราคา (Index) รายละเอียดเพิ่มเติม www.set.or.th

sXndME.png ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าวมวลชนไทยนิวส์ข่าวออนไลน์-0628929797 DNk79R.jpg sAyptI.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png