วันอาทิตย์, 3 ธันวาคม 2566

พณ. ส่ง 3 หน่วยงานพาณิชย์ลงพื้นที่อีสานใต้ “บุรีรัมย์-ชัยภูมิ” หลังโควิด-19 คลี่คลาย

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้เตรียมนำ 3 หน่วยงาน คือ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมทรัพย์สินทางปัญญา ลงพื้นที่อีสานใต้ ได้แก่ จังหวัดบุรีรัมย์และชัยภูมิ โดยจะพาผู้เชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงาน ไปช่วยเหลือและให้คำแนะนำแก่เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ และผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก (SMEs) ให้มีการผลิตสินค้าตรงตามความต้องการของตลาด ชี้ช่องการทำตลาดออนไลน์และออฟไลน์ และการเพิ่มโอกาสในการขยายตลาดต่างประเทศด้วยการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี (FTA)  

“ปัจจุบัน สินค้าเกษตร สินค้าชุมชนของไทยหลายชนิดมีความน่าสนใจ และมีศักยภาพเพียงพอที่จะพัฒนาให้กลายเป็นสินค้าที่ขายได้ทั้งในประเทศและส่งออก แต่อาจขาดองค์ความรู้ต่างๆ ที่จะทำให้ประสบความสำเร็จได้ จึงเชื่อมั่นว่าการดำเนินการในครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มโอกาสในการทำการค้า ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกร สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ SME ในอีสานใต้ ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากของไทยในระยะยาว”นายวีรศักดิ์กล่าว

สำหรับการลงพื้นที่ดังกล่าว เป็นความตั้งใจของกระทรวงพาณิชย์ที่มองว่าหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย จะเร่งนำผู้เชี่ยวชาญไปแนะนำ ไปให้ความรู้ในการทำการค้า เพื่อสร้างโอกาสในการขยายตลาด โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จะไปให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จาก FTA กรมพัฒนาธุรกิจการค้าไปสอน ไปแนะนำเรื่องการทำตลาดออนไลน์ การพัฒนาร้านค้าปลีกค้าส่ง และกรมทรัพย์สินทางปัญญา จะเน้นในเรื่องการผลักดันให้มีการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) รายการใหม่ๆ เป็นต้น

ทั้งนี้ ตามกำหนดการ วันที่ 16 ก.ค.2563 จะมีการจัดสัมมนา “การเพิ่มศักยภาพเกษตรกรและสหกรณ์การเกษตร” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้ประโยชน์จาก FTA ฉบับต่างๆ เพื่อเพิ่มแต้มต่อทางการค้า จากนั้น จะลงพื้นที่เยี่ยมชมห้างค้าปลีกทวีกิจ และศูนย์เรียนรู้การทอผ้าฝ้ายอัคนี แนะนำช่องทางการจำหน่ายสินค้าชุมชนสู่ตลาดการค้าเสรี ที่จังหวัดบุรีรัมย์ และวันที่ 22-23 ก.ค.2563 จะลงพื้นที่เพื่อมอบทะเบียน GI ให้กับ “ส้มโอทองดีบ้านแท่น” และเยี่ยมชมการผลิตตะโกดัด การปลูกผักปลอดสารพิษ และกลุ่มทอผ้าขิดย้อมสีธรรมชาติบ้านโนนเสลา พร้อมจัดเวทีสัมมนา “พัฒนาความพร้อมทางการค้าของสหกรณ์ไทยสู่การค้าเสรี” ให้กับสมาชิกสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ