วันพุธ, 1 กุมภาพันธ์ 2566

สภ.เมืองร้อยเอ็ด เร่งประชาสัมพันธ์ โครงการ เปิดโรงรถ เปิดโรงเรียน หวังแก้ปัญหาเด็กแว้น แข่งรถในทาง เพิ่มมาตรการความปลอดภัยบนท้องถนน

               เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 63 ณ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด  ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด  พ.ต.อ.ดร.พัทฐกร ศาสนะสุพินธ์ ผกก.สภ.เมืองร้อยเอ็ด  พ.ต.ท.เชิดชัย ถนอมชีพ รองผกก.ป, พ.ต.ท.บุญสืบ ไชยน้ำอ้อมสวป.พร้อมกำลัง ตร.งานป้องกันปราบปราบ ร่วมกันเปิดโครงการ เปิดโรงรถ เปิดโรงเรียน  โดยได้รับความร่วมมือจากนายสิระพงศ์ ชูวงศ์เลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด พร้อมคณะครูแผนกวิชา และนักศึกษาร่วมรับฟัง

        ตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาการแข่งรถในทาง การขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่น จึงได้กำหนดนโยบายให้หัวหน้างานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาการแข่งรถ ในทาง โดยเพิ่มมาตรการความปลอดภัยบนท้องถนน จึงได้สั่งการให้ทุกหน่วยในสังกัดบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แก้ไขปัญหาเด็กแว้นอย่างจริงจังและเข้มงวด

              พ.ต.อ.ดร.พัทฐกร ศาสนะสุพินธ์ ผกก.สภ.เมืองร้อยเอ็ด  กล่าวว่า สภ.เมืองร้อยเอ็ด ได้เข้าพบปะเพื่อประชาสัมพันธ์ และรณรงค์การขับขี่รถจักรยานยนต์ การตรวจจับ/ตรวจยึด รถจักรยานยนต์กลุ่มเสี่ยง และให้ความรู้ความเข้าใจความผิดเรื่องแข่งรถในทางตามโครงการ “เปิดโรงเรียน เปิดโรงรถ “ ณ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด  และร่วมกันตรวจสอบรถจักรยานยนต์ของนักศึกษา กำชับเรื่องแต่งรถในกลุ่มนักเรียน/นักศึกษา เพื่อป้องกันเชิงรุก กลุ่มเสี่ยง ดัดแปลงรถยนต์ จักรยานยนต์ ที่ก่อให้เกิดเสียงดัง หรือเพื่อการเตรียมการแข่งขันรถในทาง เพื่อสร้างความตระหนักในการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยภายในสถานศึกษาและ ให้ความรู้กลุ่มนักเรียน นักศึกษาที่ใช้รถจักรยานยนต์เดินทางไปกลับในพื้นที่รับผิดชอบ สถานีตำรวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด จำนวน 14 ตำบล 20 ชุมชน เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง

           กิจกรรมในครั้งนี้ ได้สร้างการรับรู้ อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พร.บ.จราจรทางบกฯ , พร.บ.รถยนต์ฯ , และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง   จัดทำประวัติ บันทึกข้อตกลงเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม    เฝ้าติดตามตรวจสอบกลุ่มบุคคลดังกลำว เพื่อไม่ให้กลับมามีพฤติกรรมเสี่ยงอีก  / หากมีครั้งต่อไปหรือไม่ได้รับความร่วมมือจะบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องจากเบาไปหาหนัก

////////////////////////////////////////////

โชติกา  ทวนชัยภูมิ/ภาพ/ข่าว

0956628047