วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

อำเภออุบลรัตน์ มอบสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภคและเมล็ดพันธุ์ผักแก่ครัวเรือนคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จน คนขอนแก่น”

อำเภออุบลรัตน์ มอบสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภคและเมล็ดพันธุ์ผักแก่ครัวเรือนคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จน คนขอนแก่น”
เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.00 น. นางพัชรา เหล็กดี นายกกิ่งกาชาดอำเภออุบลรัตน์ และคณะ ได้ออกเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ ครัวเรือนคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จน คนขอนแก่น อำเภออุบลรัตน์ ได้แก่
ครัวเรือน นางสาวดารุณี เกศแพง บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งโป่ง และครัวเรือนนางปน โชคลา บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งโป่ง โดยมี นางสาวพัชรา วงศ์สุวรรณ พัฒนาการอำเภออุบลรัตน์ นายเมฆ จันทร์โนราช นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ข้าราชการคู่เสี่ยว) และผู้นำชุมชน ร่วมให้ข้อมูลและร่วมออกติดตามฯ
ในการเยี่ยมเยียนครั้งนี้ ได้มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากเหล่ากาชาดอำเภออุบลรัตน์และจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออุบลรัตน์ จำนวนครัวเรือนละ 1 ชุด พร้อมมอบเมล็ดพันธุ์ผักเพื่อบริโภค จำนวนครัวเรือนละ 3 ชุด ซึ่งได้รับการสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์ขอนแก่น เพื่อสนับสนุนโครงการ “คู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จน คนขอนแก่น”
การออกเยี่ยมครั้งนี้ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับครัวเรือนคู่เสี่ยว และสอบถามข้อมูลครัวเรือนในการวางแผนและช่วยเหลือครัวเรือน ตามแนวทางบูรณาการทำงานทุกภาคส่วน

https://bpicc.cc/i/jkHmhv
https://bpicc.cc/i/jkHuaD
sXndME.png ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าวมวลชนไทยนิวส์ข่าวออนไลน์-0628929797 DNk79R.jpg sAyptI.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png