ด่วน มข.!เปิดรับสมัครบุคลากรประเภท ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย (ลูกจ้างชั่วคราว) และ พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทสนับสนุน และประเภทวิชาการ

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยจะดำเนินการเปิดรับสมัครบุคลากรประเภท ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย (ลูกจ้างชั่วคราว) และ พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทสนับสนุน และประเภทวิชาการ ผู้สนใจสมัครเข้าดูข้อมูลตามลิงค์..https://ilp.kku.ac.th/E-Administration/A_SEC3_ALL1.php

sXndME.png ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าวมวลชนไทยนิวส์ข่าวออนไลน์-0628929797 DNk79R.jpg sAyptI.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png