ส.ป.ก. เปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ ด้วยการจัดฝึกอบรมทางไกลผ่านระบบออนไลน์

ส.ป.ก. เปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ ด้วยการจัดฝึกอบรมทางไกลผ่านระบบออนไลน์/

วันที่ 6 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ ด้วยการจัดฝึกอบรมทางไกลผ่านระบบออนไลน์ โดยโปรแกรม Zoom Meeting โดยมี นายวิวรรธน์ สงประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ พร้อมด้วย นายสุรชัย ยุทธชนะ ผู้อำนวยการสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน นายอธิเมศร์ วงศ์ฤทธิ์เจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง และ ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล วิทยากร และคณะ ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ณ ห้องประชุม จำลอง อันตนโถ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ

      โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ ด้วยการจัดฝึกอบรมทางไกลผ่านระบบออนไลน์ โดยโปรแกรม Zoom Meeting มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ หลักการเป็นวิทยากรมืออาชีพ ทั้งยังได้รับการพัฒนาทักษะ และเทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ ให้ผู้อื่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 30 ราย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 8 กรกฎาคม 2564 รวมระยะเวลาการอบรม 3 วัน

sXndME.png ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าวมวลชนไทยนิวส์ข่าวออนไลน์-0628929797 DNk79R.jpg sAyptI.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png