สังคมดีมีน้ำใจน่าอยู่/ฟินิคซ์ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด มอบกระดาษ (A4) จำนวน 350 รีม เพื่อใช้ในกิจกรรมการฉีดวัคซีน ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19

ฟินิคซ์ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด มอบกระดาษ (A4) จำนวน 350 รีม เพื่อใช้ในกิจกรรมการฉีดวัคซีน ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 จังหวัดขอนแก่น/เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 64 ที่บริเวณหน้าโถงศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังใหม่) ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น รับมอบกระดาษ (A4) เพื่อใช้ในกิจกรรมการฉีดวัคซีน ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 จำนวน 350 รีม บริษัท ฟินิคซ์ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด

ที่มา/ประชาสัมพันธุ์จังหวัดขอนแก่น

sXndME.png ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าวมวลชนไทยนิวส์ข่าวออนไลน์-0628929797 DNk79R.jpg sAyptI.jpg Phh9Db.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png