รมว.เกษตรฯ ประสานภาครัฐ-เอกชนเร่งผลักดันตั้งโลว์คอสต์แอร์คาร์โก้สินค้าเกษตร

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยผลประชุมการพัฒนาระบบขนส่งสินค้าทางอากาศ (Air cargo system) ที่มีนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ว่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการให้เร่งดำเนินการพัฒนาระบบการขนส่งทางอากาศสำหรับการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร ประกอบด้วย โครงสร้างและระบบ 3 ส่วนสำคัญ ได้แก่ คาร์โก้เทอร์มินัล (Cargo Terminal) , สายการบินคาร์โก้ (Air Cargo Fleet) และศูนย์ตรวจสอบคุณภาพสินค้าเกษตร-อาหารแบบครบวงจรภายในคาร์โก้เทอร์มินัล

โดยจะเป็นร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนที่จะดำเนินการในพื้นที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง และท่าอากาศยานภูมิภาค ที่มีความพร้อม เช่น เชียงใหม่ ขอนแก่น หาดใหญ่ ภูเก็ต เป็นต้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร ซึ่งเป็นการบริหารโอกาสของประเทศไทยภายใต้วิกฤตโควิด-19 ทั้งนี้สถาบันอาหารประเมินว่าในปี 2564 การส่งออกสินค้าอาหารของไทยจะมีมูลค่า 1.08-1.10 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.2-12.2% เทียบกับปีที่ผ่านมา แม้จะได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19

สำหรับศูนย์ตรวจสอบคุณภาพสินค้าเกษตร-อาหาร ณ คาร์โกเทอร์มินัล ซึ่งทำหน้าที่ให้บริการตรวจสอบรับรองสินค้าเกษตรและอาหารทั้งสินค้าพืช ประมง และปศุสัตว์ตามมาตรฐานสากลจะต้องบริการด่วน (Express Service) แบบวันสต็อปเซอร์วิส ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อลดเวลาและค่าใช้จ่ายของภาคเอกชนทั้งนำเข้าและส่งออกให้บรรลุเป้าหมายการเป็นฮับการผลิตและขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารของอาเซียน

นายอลงกรณ์ กล่าวว่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่าได้หารือเบื้องต้นกับนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เกี่ยวกับโครงการแอร์คาร์โก้สินค้าเกษตร และมอบให้ตนเองเร่งประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนต่อไปโดยเร็ว

นอกจากนี้ผู้ประกอบการบินได้นำเสนอสถานการณ์ของธุรกิจการบินและแนวทางการพัฒนาสายการบินขนส่งสินค้าทางอากาศในลักษณะโลคอสต์แอร์คาร์โก้ โดยมุ่งเป้าหมายตลาดจีน ญี่ปุ่น เกาหลี ตะวันออกกลาง ยุโรป และสหรัฐอเมริกา ด้วยอัตราค่าบริการถูกกว่าอัตราค่าขนส่งในปัจจุบัน โดยพร้อมให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ เนื่องจากการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารต้องการความสะดวกรวดเร็วส่งถึงลูกค้าปลายทางทั่วโลกด้วยคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล ซึ่งการขนส่งทางอากาศจะเป็นคำตอบเรื่องนี้

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าวมวลชนไทยนิวส์ข่าวออนไลน์-0628929797 DNk79R.jpg sAyptI.jpg Phh9Db.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png