พัฒนาท้องถิ่น » พช.ขอนแก่น เดินหน้าเอามื้อสามัคคี “โคก หนอง นา โมเดล” อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

พช.ขอนแก่น เดินหน้าเอามื้อสามัคคี “โคก หนอง นา โมเดล” อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

11 กรกฎาคม 2020
291   0

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 90.30 น.นายศุภชัย ลีเขาสูง นายอำเภอน้ำพอง เป็นประธานพิธีเปิดการจัดกิจกรรม เอามื้อสามัคคี “โคก หนอง นา โมเดล” อำเภอน้ำพอง ภายใต้แนวคิด “พายกระติบข้าว เอาผ้าขาวม้ามัดเอว ใส่เสื้อหม้อฮ่อม ถือเสียม แบกจอบพร้า พลิกพื้นปลูกป่า” ณ แปลงนา นายจุลยุทธ เบ็ญจมาศ บ้านเหล่าใหญ่ ม.8 ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ องค์กร/หน่วยงานภาคีการพัฒนา ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ และเครือข่ายหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกิจกรรมฯ อย่างพร้อมเพรียง
ในการนี้ นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นายประดิษฐ์ นัดทะยาย หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ร่วมกิจกรรมเอามื้อฯ ในครั้งนี้ด้วย
นายสำเร็จ คำโหลนพัฒนาการอำเภอน้ำพองกล่าวรายงานถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมฯ ในครั้งนี้ว่า เพื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ หน่วยงานภาคีการพัฒนา และประชาชนในพื้นที่ มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถน้อมนำศาสตร์พระราชา ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาอาชีพได้อย่างสัมฤทธิผลสู่ความยั่งยืน
จากนั้น นายจุลยุทธ เบ็ญจมาศ เจ้าของแปลงนา ได้เล่าเรื่องมูลเหตุ และแรงบันดาลใจที่นำแนวคิด โคก หนอง นา มาปรับใช้ในพื้นที่ และร่วมกันดำเนินกิจกรรมตามฐานต่างๆ จำนวน 4 ฐาน (ปุ๋ยอินทรีย์/ปลูกแฝก/ปลูกผัก/ปลูกสมุนไพร)ในแปลงที่เตรียมไว้