วันอาทิตย์, 24 กันยายน 2566

กปภ. รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต 166 อัตรา เงินเดือน 14,160-17,830 บาท

ทางการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ได้มีการประกาศเรื่องเกี่ยวกับการมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลที่มีคุณวุฒิ และคุณสมบัติตามที่กำหนดเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง จำนวน 166 อัตรา โดยเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9-19 กรกฎาคม 2564 โดยมีรายละเอียดในการสมัครดังนี้

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครทุกตำแหน่ง

-เป็นผู้ที่มีอายุไม่เกิน 35 ปี (ณ วันสมัคร) ยกเว้นพนักงานและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน กปภ.

-กรณีเป็นพนักงาน กปภ. ไม่สามารถสมัครในตำแหน่งเดียวกับที่ครองปัจจุบัน

-พ้นภาระการเกณฑ์ทหารแล้ว (ผู้ชาย)

-มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์สำนักงานได้ดี

อัตราเงินเดือนพนักงาน

-คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อัตราเงินเดือน 14,160 บาท เงินช่วยเหลือค่าน้ำประปา 500 บาท

-คุณวุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 16,830 บาท เงินช่วยเหลือค่าน้ำประปา 500 บาท

-คุณวุฒิสถาปนิก (หลักสูตร 5 ปี) อัตราเงินเดือน 17,830 บาท เงินช่วยเหลือค่าน้ำประปา 500 บาท

-เนติบัณฑิตไทย อัตราเงินเดือน 17,830 บาท เงินช่วยเหลือค่าน้ำประปา 500 บาท

อัตราเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

-คุณวุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 16,830 บาท

รายละเอียดในการสมัคร

1.เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 9-19 กรกฎาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

2.สมัครได้ที่เว็บไซต์ pwa.jobthaigov.com

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเป็นพนักงานและลูกจ้างชั่วคราว ของการประปาส่วนภูมิภาค สามารถดูรายละเอียดตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร พื้นที่ในการปฏิบัติงาน และสังกัดในการปฏิบัติงานได้ที่ pwa.jobthaigov.com หรือทางเพจ ร่วมงานกับ PWA การประปาส่วนภูมิภาค

sXndME.png ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าวมวลชนไทยนิวส์ข่าวออนไลน์-0628929797 DNk79R.jpg sAyptI.jpg Phh9Db.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png