วันพุธ, 27 กันยายน 2566

พช.ขอนแก่น หนุนวิสาหกิจชุมชน เพิ่มช่องทางจำหน่ายสร้างรายได้สู่ชุมชน

เมื่อวันนี้ 10 กรกฎาคม 2563 ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าไหมผ้าฝ้ายบ้านหนองบัวน้อย ม.8 ต.โสกนกเต็น อ.พล จ.ขอนแก่น
นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางมณฑาทิพย์ นาทองห่อ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานส่งเสริมฯ และนักการตลาดรุ่นใหม่ ลงพื้นที่ให้ความรู้แก่คณะกรรมการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าไหมผ้าฝ้ายบ้านหนองบัวน้อย ม.8 ต.โสกนกเต็น อ.พล จ.ขอนแก่น ในด้านการถ่ายภาพ การเขียน content ผลิตภัณฑ์ เพื่อนำเข้าสู่ระบบออนไลน์ และฝึกปฏิบัติการ live สด การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เป็นการส่งเสริมช่องทางการตลาดอีกทางหนึ่งให้กลุ่มฯ