วันอาทิตย์, 24 กันยายน 2566

อ.มัญจาคีรี/มอบทุนการศึกษาเด็กในครัวเรือนยากจนตามโครงการ “คู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จน คนขอนแก่น”

พิธีมอบทุนการศึกษาเด็กในครัวเรือนยากจนตามโครงการ “คู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จน คนขอนแก่น”/เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายณัฐภัทร พลอยสุภา นายอำเภอมัญจาคีรี พร้อมด้วยนางเอกหทัย พรมอุปถัมภ์ พัฒนาการอำเภอมัญจาคีรี หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมมอบทุนการศึกษาแก่เด็ก นักเรียน ตามโครงการ “กาชาดห่วงใย มอบโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนครัวเรือนยากจน ประจำปี 2564” จำนวน 4 ราย ได้แก่

  1. ด.ช.สิริพงศ์ ไทยทวี ม.15 ต.กุดเค้า
  2. ด.ช.ณัฐพัชร์ โทนเอี่ยม ม.16 ต.หนองแปน
  3. ด.ญ.วรวรรณ อุปนิสัยพล ม.1 ต.โพนเพ็ก
  4. ด.ช.สมโชค โคไตศรี ม.7 ต.ท่าศาลา
    ณ ที่ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนกรกฎาคม ณ หอประชุมอำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าวมวลชนไทยนิวส์ข่าวออนไลน์-0628929797 DNk79R.jpg sAyptI.jpg Phh9Db.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png