วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

พช.ขอนแก่น / ” ฝ่าวิกฤติโควิด-19 ส่งกำลังใจให้คลัสเตอร์ฟันน้ำนม”ที่โรงพยาบาลขอนแก่น

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายจำเริญ แหวนเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนางจงลักษณ์ อุดมศักดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น บริจาคสิ่งของเครื่องใช้ให้กับโรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อช่วยเหลือเด็กป่วย โควิด -19 อาทิ แพมเพิร์ส ผ้าอ้อม ที่ล้างขวดนม นมผง และนมกล่อง เสื้อผ้าเด็ก และของใช้ที่จำเป็นสำหรับเด็กป่วย โควิด -19 โดยโรงพยาบาลขอนแก่น รับผู้ป่วยที่มาจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอสีชมพู เด็ก จำนวน 23 คน ครูพี่เลี้ยง จำนวน 6 คน ขณะนี้พักรักษาอยู่ห้องความดันลบ อาคาร 10 ชั้น 1 ที่โรงพยาบาลขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
(sick) ทั้งนี้ ทางโรงพยาบาลขอนแก่น ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่อ อันตรายในท้องที่จังหวัดขอนแก่น

https://bpicc.cc/i/jwLm3b
ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าวมวลชนไทยนิวส์ข่าวออนไลน์-0628929797 DNk79R.jpg sAyptI.jpg Phh9Db.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png