วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

รมช.กษ.ธรรมนัส มอบ ส.ป.ก. 4-01 เร่งแก้ปัญหาที่ทำกิน

28 มิ.ย. 2021
389


วันที่ 26 มิถุนายน 2564 ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ปฏิบัติราชการในพื้นที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา พร้อมมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน(ส.ป.ก.4-01) ในอำเภอปากช่อง จำนวน 92 ราย เนื้อที่ประมาณ 2,000 ไร่ ณ สหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินปากช่อง(คทช.) จำกัด

https://bpicc.cc/i/jsAp7j

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า) กล่าวว่า การที่รัฐบาลได้เข้ามาบริหารประเทศ รัฐบาลมีความมุ่งหวังให้ประชาชนทุกคนมีความเท่าเทียมกัน ลดช่องว่างหรือความเหลื่อมล้ำในการดำรงชีวิตและความเป็นอยู่ การให้สิทธิในที่ดิน ซึ่งเป็นนโยบายที่สำคัญประการหนึ่งของรัฐบาลที่ต้องการให้ประชาชนมีสิทธิในที่ดินอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และมีที่ดินทำกินและอยู่อาศัยเป็นของตนเอง ได้มีที่ดินในการประกอบอาชีพหรืออยู่อาศัย สำหรับการมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ ในเขตปฏิรูปที่ดินหรือ ส.ป.ก.4-01 ให้กับเกษตรกรในวันนี้ ได้รับรายงานจาก เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าเป็นกรณีที่ดินของรัฐ ซึ่งเดิมรัฐได้สงวนหวงห้ามไว้เป็นป่าสงวนแห่งชาติ ต่อมาได้เสื่อมโทรมลง ทั้งมีผู้อยู่อาศัยประกอบอาชีพการเกษตรเต็มพื้นที่รัฐไม่สามารถสงวนหวงห้ามไว้ได้อีกต่อไป จึงได้มอบที่ดินดังกล่าวให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือส.ป.ก.นำมาจัดให้สิทธิในที่ดินกับผู้ถือครองทำประโยชน์และเป็นเกษตรกร การได้รับสิทธิในที่ดินหรือส.ป.ก. 4-01 ในวันนี้ เกษตรกรทุกท่านที่ได้รับสามารถนำไปเป็นเอกสารแสดงสิทธิในที่ดินได้อย่างถูกกฎหมาย ใช้ประกันการกู้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ หรือ ธ.ก.ส. ได้ ทั้งยังใช้ร่วมโครงการของรัฐได้ทุกกรณี

https://bpicc.cc/i/jsA80B


ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า จังหวัดนครราชสีมา มีพื้นที่กำหนดให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน ในท้องที่ 25 อำเภอ เนื้อที่ประมาณ 3,235,411 ไร่ ส่วนใหญ่เป็นที่ดินของรัฐประเภทป่าสงวนแห่งชาติที่เสื่อมโทรม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ได้จัดที่ดินให้สิทธิกับเกษตรกรไปแล้ว จำนวน 174,166 ราย 214,012 แปลง เนื้อที่ ประมาณ 2,071,936 ไร่ ส่วนที่เหลืออยู่ในระหว่างดำเนินการ
สำหรับอำเภอปากช่องมีพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน 13 ตำบล เนื้อที่ดำเนินการปฏิรูปที่ดินประมาณ 150,834 ไร่ ส.ป.ก.นครราชสีมา ได้จัดที่ดินให้สิทธิในที่ดินแก่เกษตรกรไปแล้ว 3,947 ราย 4,762 แปลง เนื้อที่ประมาณ 74,127 ไร่ และพื้นที่ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างเร่งรัดดำเนินการต่อไป

https://bpicc.cc/i/jsAtos
https://bpicc.cc/i/jsAG3V
ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าวมวลชนไทยนิวส์ข่าวออนไลน์-0628929797 DNk79R.jpg Phh9Db.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png