วันพุธ, 27 กันยายน 2566

สื่อเพื่อการท่องเที่ยวร้อยแก่นสารสินธ์ุพาชิมอินทผลัมทุ่งกุลา ร้อยเอ็ด สวนทุ่งทองคํา อินทผลัมทุ่งกุลา

สวนทุ่งทองคํา อินทผลัมทุ่งกุลาตั้งอยู่ที่ บ้านหนองอ่าง ต.กำแพง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด นายเสกสันต์ สีริน ผู้จัดการสวนทุ่งทองคำ อินทผลัมทุ่งกุลา เปิดเผยว่าอินทผลัม เป็นพืชเศรษฐกิจและมีถิ่นกำเนิดในแถบประเทศตะวันออกกลาง สามารถเจริญเติบโตได้ดีในภูมิภาคที่มีอากาศร้อนและแห้งแล้งแบบทะเลทราย ออกเป็นช่อ รสหวานฉ่ำ กินได้ทั้งผลดิบและสุก นิยมปลูกกันมากในประเทศอิสราเอลและอิหร่าน ปัจจุบันมีเกษตรกรนำเข้ามาปลูกในประเทศไทย แพร่หลายตามภาคอีสาน เข้ามาถึงดินแดนข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่สามารถปลูกอินทผลัมได้ผลดีที่สุด ในปัจจุบันสวนทุ่งทองคำ ได้มีการปลูกอินทผลัมบนพื้นที่กว่า 200 ไร่ ซึ่งในปีนี้ได้ออกผลผลิต จำนวน 4,000 ต้น คาดจะทำเงินมูลค่า 40-50 ล้านบาท และได้พัฒนาสู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างเต็มรูปแบบ #ทุ่งกุลาโมเดล เพื่อเป็นศูนย์แหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรแบบยั่งยืนต่อไป สวนทุ่งทองคํา อินทผลัมทุ่งกุลาตั้งอยู่ที่ บ้านหนองอ่าง ต.กำแพง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โทร.088 8037777