วันอาทิตย์, 2 ตุลาคม 2565

พช.ขอนแก่น ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงานสัมมนา SMEs Thai

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องคอนเวนชั่น 1-2 โรงแรมอวานี คอนเวนชั่นเซนเตอร์ จ.ขอนแก่น
นายสมศักดิ์ จังตระกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับ ผู้มีเกียรติและผู้เข้าร่วมสัมมนา ในพิธีเปิดงานสัมมนา “Selling to Chaina @ Chaina e-Landscape with real check-list for SMEs Thai” ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปี 2563 โดยประธานในพิธีคิอ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ในการนี้ นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางจิรภา เชื้อดวงผุย หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีเปิดงานสัมมนาฯ ในครั้งนี้ด้วย
จัดโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ซึ่งได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ให้ความรู้ความเข้าใจและโอกาสการเข้าสู่ตลาดออนไลน์จีน แก่ผู้ประกอยการ SME ไทย โดยมีผู้ประกอบการ SME ในเขตจังวัดขอนแก่น และใกล้เคียง จำนวน 150 คน