วันศุกร์, 6 สิงหาคม 2564

พช. เขาสวนกวาง-ป.ป.ส. ภาค 4 และปกครองอ.เขาสวนกวางประชุมสนับสนุนทุนประกอบอาชีพให้กับผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด

พช. เขาสวนกวาง : ร่วมกับ ป.ป.ส. ภาค 4 และปกครองอำเภอเขาสวนกวางประชุมสนับสนุนทุนประกอบอาชีพให้กับผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านแสงสว่าง เวลา 10.00 น. วันพุธ ที่ 16 มิถุนายน 2564 นางจันทรนันท์ สุดจริง พัฒนาการอำเภอเขาสวนกวาง ประชุมร่วมกับปกครองอำเภอโดย นายสำเริง โสบุญมา ปลัดอำเภอ นางสาวรำพึง พวงเกตุ ปลัดอำเภอ ผู้ประสานพื้นที่ภาคประชาชน สำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 4 กำนันตำบลนางิ้วและคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านแสงสว่าง หมู่ที่ 4 ตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น เพื่อสนับสนุนทุนปรกอบอาชีพสำหรับผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดและตรวจสอบความพร้อมของผู้รับทุน จำนวน 1 ราย โดยใช้กลไกกองทุนแม่ของแผ่นดิน ทั้งระดับหมู่บ้าน เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด เป็นการประคับประคอง ดูแล ช่วยเหลือ เฝ้าระวัง และเป็นขวัญกำลังใจ ให้ผู้ที่ได้รับทุนประกอบอาชีพได้กลับไปสู่สังคม มีอาชีพที่สุจริตและไม่กลับไปกระทำผิดซ้ำ

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าวมวลชนไทยนิวส์ข่าวออนไลน์-0628929797 DNk79R.jpg Phh9Db.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png