วันศุกร์, 30 กรกฎาคม 2564

ต้อนรับ “ทีมนักรบชุดขาว” กลับสู่โรงพยาบาลขอนแก่น หลังจากทีมบุคลากรการแพทย์เดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่โรงพยาบาลสนาม บุษราคัม เมืองทองธานี

มีรายงานข่าวทางแฟนเพจ รพ.ขอนแก่นว่า เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ณ อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลขอนแก่น พญ.นาตยา มิลส์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารและบุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมต้อนรับ “ทีมนักรบชุดขาว” กลับสู่อ้อมกอดโรงพยาบาลขอนแก่น หลังจากทีมบุคลากรการแพทย์เดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่โรงพยาบาลสนาม บุษราคัม เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ประสานขอรับการสนับสนุนทีมบุคลากรทางการแพทย์ ในการช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่มีอาการปานกลางและไม่รุนแรง สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลขอนแก่นทั้ง 11 คน แบ่งออกเป็น 2 ทีม โดยทีมแรกปฏิบัติหน้าที่ ระหว่างวันที่ 7-15 มิถุนายน ซึ่งมีกำหนดกลับมาถึงในวันนี้ โดยรายชื่อทีมปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน ทีมที่ 1 ประกอบด้วย 1.นพ.วีระศักดิ์ พงษ์พุทธา นายแพทย์ชำนาญการ, 2.นพ.ไชยโย มโนคุ้น นายแพทย์ชำนาญการ, 3. นายกันตภณ พันธ์ภักดี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ, 4. นายนัฐพงษ์ สรรพสมบัติ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ, 5. นายนิติกุล ศิริคุณ นักปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน และ 6. นายธนิก หัสดินทร์ พนักงานขับรถ และทีมที่ 2 ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 7-22 มิถุนายน 2564

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าวมวลชนไทยนิวส์ข่าวออนไลน์-0628929797 DNk79R.jpg Phh9Db.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png