วันเสาร์, 31 กรกฎาคม 2564

ไอแบงก์ ให้โอกาส ช่วยลูกหนี้ที่ค้างชำระมากกว่า 90 วัน

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) เดินหน้าช่วยลูกหนี้ที่ค้างชำระมากกว่า 90 วัน (NPF : Non-Performing Financing) กลุ่มสินเชื่ออุปโภค บริโภคและสินเชื่อธุรกิจ SMEs ที่ได้รับผลกระทบทั้งจากภาวะเศรษฐกิจและจากการแพร่ระบาดของโควิด – 19 โดยสามารถเลือกแนวทางความช่วยเหลือ 3 แนวทาง ไอแบงก์ ยังคงออกมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้อย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดได้ออกมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ค้างชำระมากกว่า 90 วัน เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกหนี้ได้เข้ามาเจรจาปรับโครงสร้างหนี้ สำหรับลูกหนี้กลุ่มสินเชื่ออุปโภค บริโภคแบบมีหลักประกัน สินเชื่ออเนกประสงค์แบบไม่มีหลักประกัน และสินเชื่อ SMEs ที่มีเงินต้นคงเหลือไม่เกิน 20 ล้านบาท ซึ่งมีแนวทางในการให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับลูกหนี้โดยการลดภาระการผ่อนชำระรายเดือน ดังนี้1. แนวทางที่ 1 ชําระกําไรรายเดือน 50% ระยะเวลา 6 เดือน2. แนวทางที่ 2 ชําระกําไรรายเดือน 75% ระยะเวลา 9 เดือน3. แนวทางที่ 3 ชําระกําไรรายเดือน 100% ระยะเวลา 12 เดือน ลดอัตรากําไร 0.50% นาน 12 เดือนทั้งนี้ลูกหนี้สามารถเลือกแนวทางความช่วยเหลือได้แนวทางใดแนวทางหนึ่ง ซึ่งลูกหนี้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่สินเชื่อที่ดูแลบัญชีของท่านได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน 2564 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ibank Call Center 1302

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าวมวลชนไทยนิวส์ข่าวออนไลน์-0628929797 DNk79R.jpg Phh9Db.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png