วันศุกร์, 6 สิงหาคม 2564

รมช.กษ.ธรรมนัส ลงพื้นที่จังหวัดชลบุรี ติดตามการพัฒนาพื้นที่ EEC ในเขตปฏิรูปที่ดิน

15 มิ.ย. 2021
179

        วันที่ 14 มิถุนายน 2564 ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รมช.กษ.) และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และมอบถุงยังชีพให้แก่เกษตรกร เพื่อให้ความช่วยเหลือ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ณ อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยมี นายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวต้อนรับ และดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

         จากนั้น ร้อยเอก ธรรมนัสและคณะ ได้เดินทางไปมอบถุงยังชีพให้แก่เกษตรกร และรับฟังความคิดเห็นของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ในแผนพัฒนาโครงการเขตพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออก (EEC) โครงการเมืองใหม่น่าอยู่อัจฉริยะในพื้นที่ EEC จากเกษตรกรในพื้นที่ ตำบลห้วยใหญ่ หมู่ที่ 13 บ้านหนองผักกูด, หมู่ที่ 11 บ้านโรงน้ำตาล และหมู่ที่ 10 ศาลเจ้าแม่ทับทิมบ้านชากแง้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

        จากการสำรวจพื้นที่ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก (สกพอ.) ได้ศึกษาและพิจารณาพื้นที่ ส.ป.ก. ในพื้นที่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ว่ามีศักยภาพในการพัฒนาเป็นเมืองใหม่อัจฉริยะในพื้นที่ EEC ซึ่ง สกพอ. ได้ทำการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นจากเกษตรกรในการมีส่วนร่วมกับโครงการในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงการชดเชย ส่วนในเขตปฏิรูปที่ดินโดยรอบพื้นที่ EEC ส.ป.ก. จะดำเนินการศึกษาแผนเพื่อขับเคลื่อนในรูปแบบของ Cluster พืชสมุนไพร และพืชอื่น ๆ ตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อสร้างรายได้ เชื่อมโยงกับการพัฒนา และสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรในพื้นที่ต่อไป

512567
512570
512571
512572
512573
512575
512576
512577
512578
512581
512583
ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าวมวลชนไทยนิวส์ข่าวออนไลน์-0628929797 DNk79R.jpg Phh9Db.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png