วันเสาร์, 31 กรกฎาคม 2564

ส.ป.ก. นำ “ส้มสีทอง”ผลผลิตจากเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 มอบให้บุคลากรทางการแพทย์ ที่โรงพยาบาลศรีธัญญา

11 มิ.ย. 2021
164

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายวิณะโรจน์ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม นำผลิตผล “ส้มสีทอง” จากเกษตรกรในจังหวัดสุโขทัย จำนวน 500 กิโลกรัม มอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลศรีธัญญา โดยมี นายแพทย์ศิริศักดิ์  ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมกันรับมอบผลผลิต “ส้มสีทอง”

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เปิดเผยว่า วันนี้…สำนักงานการปฏิรูปที่ดินและเกษตรกรรม ได้นำผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย เป็นผลผลิต “ส้มสีทอง” จำนวน 500 กิโลกร้ม มามอบให้กับโรงพยาบาลศรีธัญญา เป็นการสร้างขวัญและให้กำลังใจกับบุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลพี่น้องประชาชน ที่ร่วมปฏิบัติหน้าที่ฉีดวัคซีน ซึ่งเราทราบว่าทางการแพทย์มีความเหน็ดเหนื่อยอย่างมาก วันนี้เราถือโอกาสได้ดูแลพี่น้องเกษตกรในพื้นที่ ส.ป.ก. และประชาสัมพันธ์ให้บรรดาบุคลากรในกรมและพี่น้องประชาชนได้อุดหนุนสินค้าเกษตร ให้เกษตรกรในพื้นที่มีรายได้ วันนี้เนื่องจากที่ รพ.ศรีธัญญาแล้ว ก็มีโรงพยาบาลที่จังหวัดอ่างทอง เขตปริมณฑลและจังหวัดสุโขทัยอีก 9 แห่ง รวมทั้งสิ้น 12 แห่ง ที่ได้ส่งมอบผลผลิต “ส้มสีทอง” เพื่อสร้างขวัญและมอบกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เป็นการขอบคุณจาก สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป.ก.) ด้วยความจริงใจ ซึ่งผลผลิตของจังหวัดมีค่อนข้างมาก จำหน่ายทางออนไลน์บ้าง หรือประชาสัมพันธ์ให้กับคนรู้จัก ผู้สนใจให้มาช่วยอุดหนุนผลผลิต “ส้มสีทอง” โดยสินค้าเกษตรไ้ด้รับการอุดหนุนอย่างดี นอกจาก ส้มแล้ว ยังมีขนุน ลิ้นจี่ มะม่วง ที่เราได้กระจายออกไป เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาด้านการตลาดในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

507041
507042
507043
507044
507046
507047
507049
ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าวมวลชนไทยนิวส์ข่าวออนไลน์-0628929797 DNk79R.jpg Phh9Db.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png