วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ส.ป.ก. ส่งความห่วงใย ต้านภัยโควิด – 19 ครั้งที่ 2 และโครงการ “ส.ป.ก. จิตสาธารณะเพื่อสังคม ในยุค New Normal” ครั้งที่ 2

09 มิ.ย. 2021
435

      เมื่อเร็วๆนี้ ส.ป.ก. โดย กองการเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดิน  สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี และสำนักบริหารกลาง จัดโครงการ ส.ป.ก. ส่งความห่วงใย ต้านภัยโควิด – 19 ครั้งที่ 2 และโครงการ “ส.ป.ก. จิตสาธารณะเพื่อสังคม ในยุค New Normal” ครั้งที่ 2  สืบเนื่องจาก ส.ป.ก. ได้จัดรอบที่ 1 ไปแล้วเมื่อวันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา ภายใต้โครงการอบรมอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้แก่สมาชิก ส.ป.ก. และแผนยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันที่มีต่อองค์กรของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ 2564 – 2565 ณ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดิน ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยผลิตภัณฑ์ส่วนหนึ่งของการจัดทำแอลกอฮอล์ ในครั้งนี้ จะนำไปมอบให้กับชาวบ้านและชุมชนต่างๆ ที่เดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

https://bpicc.cc/i/jSznJJ
https://bpicc.cc/i/jSzpPM
https://bpicc.cc/i/jSzvyP
https://bpicc.cc/i/jSz7v7
https://bpicc.cc/i/jSzlNf
https://bpicc.cc/i/jSzthx
ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าวมวลชนไทยนิวส์ข่าวออนไลน์-0628929797 DNk79R.jpg Phh9Db.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png