วันเสาร์, 31 กรกฎาคม 2564

พช.อำเภอบ้านแฮด ร่วมผลักดันผู้ประกอบการปลาร้าให้ผลิตปลาร้าให้ได้มาตรฐานปลอดภัยจากโรคพยาธิใบไม้ในตับ

พช.อำเภอบ้านแฮด ร่วมผลักดันผู้ประกอบการปลาร้าให้ผลิตปลาร้าให้ได้มาตรฐานปลอดภัยจากโรคพยาธิใบไม้ในตับ
เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 2564 เวลา 9.00น./นางมาลินี เมตตันตคุปต์ พัฒนาการอำเภอบ้านแฮด เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาสถานประกอบการปลาร้า-ปลาส้ม ร่วมกับสำนักงานควบคุมโรคที่7ขอนแก่น ร่วมกับศูนย์อนามัยที่7 ขอนแก่น ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่7 ขอนแก่น โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่าย อปท. พื้นที่ เทศบาลโคกสำราญ อ.บ้านแฮด สนับสนุนให้ผู้ประกอบการพัฒนากระบวนการผลิตและคุณภาพผลิตภัณฑ์ปล้าร้า-ปลาส้มปลอดภัย จากพยาธิใบไม้ตับ และนายอำเภอบ้านแฮด ได้ให้ รพสต.โคกสำราญ/บ้านดง/เล็บเงือก สสอ.บ้านแฮด พัฒนาการอำเภอบ้านแฮด เกษตรอำเภอบ้านแฮด ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ ซึ่งผูประกอบการได้ดำเนินงานในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน และขึ้นทะเบียน Otop จำนวน 2 กลุ่ม

485810
ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าวมวลชนไทยนิวส์ข่าวออนไลน์-0628929797 DNk79R.jpg Phh9Db.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png