วันพุธ, 1 กุมภาพันธ์ 2566

โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ พร้อมเปิด และยังคงมีมาตรการด้านความปลอดภัย

โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ พร้อมเปิดให้บริการแล้ว และยังคงมีมาตรการด้านความปลอดภัยในการให้บริการ ด้วยการทำความสะอาดโรงภาพยนตร์อยู่สม่ำเสมอ ทั้งบริเวณจุดจำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์ บริเวณจุดจำหน่ายป๊อปคอร์นและเครื่องดื่ม บริเวณห้องน้ำ โดยกำหนดจุดรอคิว ระยะห่าง 1 เมตร บริเวณที่นั่งพักหน้าโรงภาพยนตร์จัดที่นั่งแบบเว้นระยะห่าง บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือทุกจุดสัมผัส รวมถึงมีเจ้าหน้าที่คอยทำความสะอาดทุกจุดสัมผัสด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุก 30 นาที และภายในโรงภาพยนตร์ ทางโรงภาพยนตร์ เอส เอฟ ยังขอความร่วมมือลูกค้าทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยและตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าชมภาพยนตร์ กำหนดระยะห่างของการนั่งชมภาพยนตร์แบบมี Physical Distancing ที่เหมาะสมคือ นั่งได้สูงสุด 2 ที่นั่งติดกัน โดยเว้นระยะห่าง 2 ที่นั่ง และนั่งแถวเว้นแถว สลับฟันปลา ทำการพ่นสเปรย์ฆ่าเชื้อภายในโรงภาพยนตร์และเปลี่ยนผ้ารองศีรษะที่เก้าอี้ทุกรอบฉาย พร้อมทั้งมีการดูแลระบบปรับอากาศภายในโรงภาพยนตร์ให้มีอากาศถ่ายเทอยู่เสมอ ทำการอบโอโซนภายในโรงภาพยนตร์ทุกวันหลังปิดให้บริการ เพราะฉะนั้นคุณลูกค้าอุ่นใจในการใช้บริการโรงภาพยนตร์ได้เลยว่าเราจะปลอดภัย เพราะ เอส เอฟ ดูแลด้วยใจ ครับ ตรวจสอบรอบฉาย และภาพยนตร์ที่เข้าฉายได้ง่ายๆทางแอพ เอส เอฟ ซีเนม่า