วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ขอนแก่น/การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายจำเริญ แหวนเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยคณะกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2564 ตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ โดยออกคัดเลือกกลุ่มอำเภอโซนที่1 ใน 3 ประเภท คือ 1)สำนักงานเลขานุการฯ ระดับอำเภอ 2)คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับตำบล 3)กลุ่มอาชีพสตรีดีเด่น ณ ที่ทำการกลุ่มแปรรูปผ้าฝ้ายบ้านหัวถนน ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ในการนี้นายศุภชัย ลีเขาสูง นายอำเภอเมืองขอนแก่น นางกาญจนา รัตนเมกุล พัฒนาการอำเภอเมือง ประธานคณะขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด และผู้เข้าร่วมกิจกรรมการคัดเลือกทั้ง 3 อำเภอ ให้การต้อนรับ ให้ข้อมูลการดำเนินงานและร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืงขอนแก่น ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรค COVID -19 อย่างเคร่งครัด อาทิ การตรวจวัดอุณหภูมิ การสวมหน้ากากอนามัย

https://bpicc.com/i/jAbhz1
https://bpicc.com/i/jAbf3e
https://bpicc.com/i/jAbXM7
ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าวมวลชนไทยนิวส์ข่าวออนไลน์-0628929797 DNk79R.jpg Phh9Db.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png