วันเสาร์, 23 กันยายน 2566

รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ประชุมติดตามการดำเนินงานของสำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน

รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ประชุมติดตามการดำเนินงานของสำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน

    เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานของสำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน พร้อมด้วย นายวัฒนา มังธิสาร ผู้อำนวยการสำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจาก สำนักต่างๆ อาทิ นายปรีชา ลิ้มถวิล ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย  นายสุรชัย ยุทธชนะ ผู้อำนวยการสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ ZOOM Meeting ณ ห้อง 205 ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าวมวลชนไทยนิวส์ข่าวออนไลน์-0628929797 DNk79R.jpg Phh9Db.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png