วันอาทิตย์, 24 กันยายน 2566

ส.ป.ก. ร่วมประชุมคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการที่ดิน ครั้งที่ 5/2564

ส.ป.ก. ร่วมประชุมคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการที่ดิน ครั้งที่ 5/2564

        วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ครั้งที่ 5/2564 พร้อมด้วย ผู้บริหารในสังกัด และคณะกรรมการฯที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ (Video Conference) โดยมี พล.ต.อ. เฉลิมเกียรติ ศีรวรขาน ประธานกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมอาคารเบญจสิริชั้น 10 สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก กรุงเทพฯ
โดยเลขาธิการ ส.ป.ก. ได้ร่วมประชุมผ่านแอปพลิเคชั่นซูม (Application ZOOM) ในการประชุมทางไกลออนไลน์ ณ ห้องประชุมจาริน อัตถะโยธิน ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ

489595
489596
489597
ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าวมวลชนไทยนิวส์ข่าวออนไลน์-0628929797 DNk79R.jpg Phh9Db.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png