ประชุมคณะทำงานการบริหารจัดการ การให้บริการวัคซีนโควิด -19 เขตเมือง จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. นพ.สมชายโชติ​ ปิยวัชร์เวลา​น​ายแพทย์สาธ​ารณสุขจังห​วัดขอนแก่น​เป็นประธานประชุมคณะทำงานการบริหารจัดการ การให้บริการวัคซีนโควิด -19 เขตเมือง จังหวัดขอนแก่น. ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

ผลสรุปการประชุมคณะบริหารจัดการวัคซีนมีดังนี้​-การบริหารจัดการข้อมูล การจองวัคซีน/หมอพร้อม/MOPH IC ของจังหวัดขอนแก่น-การเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการให้บริการวัคซีนCOVID-19 ในเขตเมืองขอนแก่น 1.) ให้จัดสรรวัคซีนตามการจอง slot ในเดือนมิย.โดยไม่ว่าการจองจะมาจาก หมอพร้อม , จนท.จองให้ หรือจากบุคคลที่ถูกหมอพร้อมเลื่อนให้โดยไม่ได้แจ้งความประสงค์ , จังหวัดขอนแก่นได้รับจัดสรรเดือนมิย.ทั้งหมดรวม 44,290 โดส ตาม slot 2.) กระทรวงฯตามมติ ศบค.จัดสรรให้ จว.ขก. = 50,000(10 doses / ขวด) แต่เราสามารถเตรียมให้ได้ 11 doses / ขวด = 55,000 doses 3.) เมื่อนำ ข้อ 2- ข้อ 1 = 55,000-44,290=10,710 โดส 4.)การบริหาร 10,710 โดสจะแบ่งเป็น 4 ข้อ 4.1) จัดสรรเยียวยาให้คนที่ถูกเลื่อน โดยมี 441 โดสแต่เผื่อให้ 3 เท่า= 1,323 โดส 4.2) จัดสรรให้ รพ.ขอนแก่น. 4,000 โดส 4.3) จัดสรรให้ รพ.ศรีนครินทร์ 4,000 โดส 4.4) ที่เหลือ 1,387 โดส มอบ สสจ.ขอนแก่นบริหารจัดการ ตามมติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่นต่อไป

ที่มา/เพจ สสจ.ขอนแก่น

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าวมวลชนไทยนิวส์ข่าวออนไลน์-0628929797 DNk79R.jpg Phh9Db.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png