วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นำส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนชาวร้อยเอ็ดทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

วันนี้ (5 กรกฎาคม 2563) เวลา 07.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563 ณ ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด 

โดยมี นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พล.ต. ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมลฑลทหารบกที่ 27 นายเจนเจตน์ เจนนาวิน ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด นายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด นักเรียน นักศึกษาและประชาชนเข้าร่วม โดยมีพระธรรมฐิติญาณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 (ธ) เจ้าอาวาสวัดบึงพระลานชัย (พระอารามหลวง) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระสงฆ์สามเณรจากวัดบึงพระลานชัย (พระอารามหลวง) จำนวน 29 รูป มารับบิณฑบาต

โดยผู้เข้าร่วมในพิธีได้ปฏิบัติตามตามแนวทาง ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19  มีการสวมใส่หน้ากากอนามัยมาร่วมทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว

//////////////////////

โชติกา  ทวนชัยภูมิ/ภาพ/ข่าว

0956628047