วันพุธ, 1 ธันวาคม 2564

วันเยี่ยมทหารใหม่ ร.8 พัน 3 ค่ายสีหราชเดโชไชย

09 มิ.ย. 2020
757
วันเยี่ยมทหารใหม่ ร.8 พัน 3 ค่ายสีหราชเดโชไชย