วันอาทิตย์, 29 พฤษภาคม 2565

วันเยี่ยมทหารใหม่ ร.8 พัน 3 ค่ายสีหราชเดโชไชย

09 มิ.ย. 2020
959
วันเยี่ยมทหารใหม่ ร.8 พัน 3 ค่ายสีหราชเดโชไชย