วันจันทร์, 6 กุมภาพันธ์ 2566

วันเยี่ยมทหารใหม่ ร.8 พัน 3 ค่ายสีหราชเดโชไชย

09 มิ.ย. 2020
1247
วันเยี่ยมทหารใหม่ ร.8 พัน 3 ค่ายสีหราชเดโชไชย