วันศุกร์, 24 พฤษภาคม 2567

รพ.ศรีนครินทร์ โดยงานเวชกรรมสังคม รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 หน่วยระบาดวิทยาโรคติดต่อ งานเวชกรรมสังคม รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก เนื่องในวันไข้เลือดออกอาเซียน แก่ผู้ป่วยและญาติ และประชาชนทั่วไป บริเวณเรือนพักญาติชั่วคราว โรงพยาบาลศรีนครินทร์

โดยเน้นเรื่องการป้องกันโรค 2 ข้อ คือ
1) ป้องกันไม่ให้ยุงเกิด ยึดหลัก 3 เก็บ
– เก็บบ้าน ให้สะอาด ปลอดโปร่ง เพื่อไม่ให้ยุงลายเกาะพัก
– เก็บขยะ เศษภาชนะรอบบ้านที่อาจจะเป็นแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายได้
– เก็บน้ำ สำรวจภาชนะใส่น้ำ ปิดฝาให้มิดชิด ป้องกันยุงลายวางไข่หรือปล่อยปลากินลุกน้ำ ภาชนะที่ฝาปิดไม่ได้ ให้ปล่อยน้ำทิ้ง หรือเปลี่ยนน้ำ เป็นประจำทุกสัปดาห์

2) ป้องกันไม่ให้ยุงกัด
– นอนกางมุ้ง หรือมุ้งลวด
– ใส่เสื้อผ้ามิดชิด และทายากันยุง
– ใช้สเปรย์ฉีดกันยุง ไม้ช็อตยุง จุดยากันยุง
– ใช้กลิ่นไล่ยุง เช่น ตะไคร้ มะกรูด
– ไม่อยู่ในที่มืด อับทึบ

พร้อมกันนี้ได้แจกทรายอะเบทและยาทากันยุงสำหรับผู้ร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย