วันอาทิตย์, 24 กันยายน 2566

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยาและคณะ มอบผลผลิตลิ้นจี่ แก่ผู้แทนสาธารณสุขจังหวัดพะเยาเพื่อมอบแก่บุคลากรทางการแพทย์ จังหวัดพะเยาและจังหวัดใกล้เคียง

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยาและคณะ มอบผลผลิตลิ้นจี่ แก่ผู้แทนสาธารณสุขจังหวัดพะเยาเพื่อมอบแก่บุคลากรทางการแพทย์
จังหวัดพะเยาและจังหวัดใกล้เคียง
วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยานำโดย นายดำรง ไชยโย ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา พร้อมคณะ ได้มอบผลผลิตลิ้นจี่ ให้แก่ ผู้แทนสาธารสุขจังหวัดพะเยา เพื่อนำไปมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์จังหวัดพะเยาและจังหวัดใกล้เคียง จำนวน 15 กล่อง เพื่อแสดงความห่วงใยและเป็นขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบ้ติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ป่วย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

476782
476785
ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าวมวลชนไทยนิวส์ข่าวออนไลน์-0628929797 DNk79R.jpg Phh9Db.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png