วันพุธ, 27 กันยายน 2566

พช บ้านแฮด มอบทุนโครงการสานฝัน ปันสุข เพื่อน้องกองทุนพัฒนาเด็กชนบท

พช บ้านแฮด มอบทุนโครงการสานฝัน ปันสุข เพื่อน้องกองทุนพัฒนาเด็กชนบท

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคมคม 2564 นาง มาลินี เมตตันตคุปต์ พัฒนาการอำเภอบ้านแฮดพร้อมด้วย นางทองสุข พิมพา เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงานมอบทุนโครงการสานฝัน ปันสุข เพื่อน้องกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โดยมีกิจกรรมที่ 1 มอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ ประจำปี 2564 ให้กับ

  1. เด็กหญิงวิศัลย์คยา พันฤกธิ์ บ้านเลขที่ 27 ม.7 ต.โนนสมบูรณ์
  2. เด็กหญิงเบญญภา ศรีอุดม บ้านเลขที่ 123 หมู่ที่ 6 ต.โคกสำราญ

กิจกรรมที่ 2 ปัน รัก ปันสุข กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ ประจำปี 2564 ให้กับเด็กชายศุภรักษ์ ประชุมจิตร บ้านเลขที่ 244 หมู่ที่ 8 ต.โนนสมบูรณ์ เป็นเด็กในครัวเรือน “คู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จน คนขอนแก่น”

S 5054584
S 5054589
ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าวมวลชนไทยนิวส์ข่าวออนไลน์-0628929797 DNk79R.jpg orj1qN.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png