ขอแสดงความยินดี ผอ.กองบริหารสาธารณสุข คนใหม่

11 พ.ค. 2021
1076

นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรุณาให้เกียรติ

นายแพทย์กรกฤช ลิ้มสมมุติ เข้าพบเพื่อขอคารวะเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

ผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โดยมี นายแพทย์พรเพชร ปัญจปิยะกุล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านระบบบริหารการสาธารณสุข

คุณณปภัชนฤคนธ์รองผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุขและหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์

คุณเกวลิน ชื่นเจริญสุข รองผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุขและหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบบริการ

คุณกัญจน์ณัฏฐ์ สังข์นาค  หัวหน้ากลุ่มภารกิจอำนวยการ และหัวหน้างานเลขานุการ ผอ.กบรส.

คุณอารีรัตน์ ชาววิวัฒน์,คุณสุพัตรา ต่อศรีและคณะทำงาน กองบริหารการสาธารณสุข

ร่วมแสดงความยินดีณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าวมวลชนไทยนิวส์ข่าวออนไลน์-0628929797 DNk79R.jpg orj1qN.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png