วันศุกร์, 24 พฤษภาคม 2567

พช.ขอนแก่น / ร่วมเป็นเกียรติในการคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต ปี 2563

เมื่อวันนี้ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าไหมผ้าฝ้ายบ้านหนองบัวน้อย ม.8 ต.โสกนกเต็น อ.พล จ.ขอนแก่น
นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นางมณฑาทิพย์ นาทองห่อ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานส่งเสริมฯ ร่วมเป็นเกียรติในการคัดเลือกวิสาหกิจชุมขนดีเด่นระดับเขต ปี 2563 ซึ่งวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าไหมผ้าฝ้ายบ้านหนองบัวน้อย ม.8 ต.โสกนกเต็น อ.พล จ.ขอนแก่น ผ่านการคัดเลือก 1 ใน 3 แห่ง ในระดับเขตตรวจ
โดยมีนางกนกกร สุทธิอาจ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกฯในครั้งนี้ด้วย และได้รับฟังการนำเสนอผลงาน กิจกรรมกลุ่ม ซักถามตามประเด็นการให้คะแนน พร้อมให้ข้อเสนอแนะ และเยี่ยมชมกิจกรรมผลสำเร็จของกลุ่ม