วันอาทิตย์, 14 เมษายน 2567

จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกประจำปี 2563

 ที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการจัดงานเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2563 โดยมีประเด็นการรณรงค์ ” Time For Nature: Find Out What You can do’ หรือ “ถึงเวลาคืนลมหายใจให้ธรรมชาติ”

ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า จังหวัดขอนแก่น ให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในการที่จังหวัดขอนแก่น เป็นเมือง Smart City ได้เน้นย้ำให้ทุกส่วนราชการในพื้นที่ให้ความสำคัญ ในการดำเนินกิจกรรม หรือขับเคลื่อนงานต่างๆโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ทั้งภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นสำคัญ หรือ Smart environment การเพิ่มพื้นที่สีเขียว การลดปัญหาฝุ่นละอองในอากาศ การลดขยะพลาสติก การรักษา ความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โดยมีกิจกรรม รวมใจ คนขอนแก่นหัวใจสีเขียว Go Green Together: ส่งพลาสติกกลับบ้าน ให้กับโครงการวน และบริจาคกล่องเครื่องดื่ม UHT ให้กับโครงการหลังคาเขียว มูลนิธิเพื่อนพึ่ง(ภา) ยามยาก กิจกรรม Green Talk เสวนาออนไลน์หัวข้อ :ถึงเวลาคืนลมหายใจให้ธรรมชาติ Time For Nature Find Out What You can do การไลฟ์สด Facebook สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 การจัดการขยะมูลฝอยในสถานการณ์ covid 19 โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมกิจกรรม