วันพุธ, 27 กันยายน 2566

ข่าวปลอม อย่าแชร์! ❌ ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนหมอพร้อมแล้ว ยังต้องเช็คกับสถานพยาบาลที่จองไว้ใน 7-10 วัน เพราะรายชื่อจะตกหล่น

09 พ.ค. 2021
755

ตามที่มีการส่งต่อข้อความในสื่อออนไลน์ต่าง ๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนหมอพร้อมแล้ว ยังต้องเช็คกับสถานพยาบาลที่จองไว้ใน 7-10 วัน เพราะรายชื่อจะตกหล่น ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับทางกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ.กรณีส่งต่อคำเตือนผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยระบุว่าผู้ลงที่ทะเบียนจองฉีดวัคซีนหมอพร้อมแล้ว ให้เช็คกับสถานพยาบาลที่จองไว้ภายหลัง 7-10 วัน เพราะรายชื่อท่านอาจตกหล่น ทางกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและชี้แจงว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริง เนื่องจากระบบหมอพร้อม มีการเชื่อมต่อข้อมูลกับระบบของโรงพยาบาลที่เปิดการจองคิวในหมอพร้อม สามารถตรวจการจองได้ทันทีที่ทำการจอง ผ่าน Line OA หมอพร้อม และหมอพร้อม App หากมีข้อสงสัย/ต้องการสอบถามการใช้งานระบบหมอพร้อม ติดต่อคอลเซ็นเตอร์หมอพร้อม 02-792-2333 ได้ทันที.ดังนั้นจึงขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลมาตรการดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข สามารถติดตามได้ที่ bps.moph.go.thหรือโทร 02 590 2355.บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ไม่เป็นความจริง เนื่องจากระบบหมอพร้อม มีการเชื่อมต่อข้อมูลกับระบบของโรงพยาบาลที่เปิดการจองคิวในหมอพร้อม สามารถตรวจการจองได้ทันทีที่ทำการจอง ผ่าน Line OA หมอพร้อม และหมอพร้อม App.

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าวมวลชนไทยนิวส์ข่าวออนไลน์-0628929797 DNk79R.jpg orj1qN.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png