วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

พช.ขอนแก่น : จัดกิจกรรมประกวดขับร้องเพลงประสานเสียง “มาร์ชพัฒนาชุมชน”

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น.ณ ห้องประชุมเสียงแคน (ชั้น 2) ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานคณะกรรมการประกวดร้องเพลงประสานเสียง “มาร์ชพัฒนาชุมชน” ตามโครงการเสริมสร้างอุดมการณ์ในงานพัฒนาชุมชน โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นที่ปรึกษาพัฒนาการจังหวัดขอนแก่น รองหัวหน้าอาสาพัฒนาบ้านเกิดจังหวัดขอนแก่น และหัวหน้ากลุ่มงานฯ/หัวหน้าฝ่ายฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด คือ ทีมละ 10 คน เป็นชาย 5 คน หญิง 5 คน (มีองค์ประกอบทั้งเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และผู้นำกลุ่มองค์กรเครือข่ายในงานพัฒนาชุมชน) เพื่อปลุกเร้าอุดมการณ์ในการทำงานพัฒนาชุมชน และคัดเลือกเป็นตัวแทนของจังหวัด ส่งเข้าประกวดในระดับเขต ในช่วงไตรมาสที่ 3 และ 4
สำหรับทีมที่เข้าร่วมประกวดร้องเพลงฯ มีทั้งหมด 4 ทีม (4 กลุ่มอำเภอ) ได้ร่วมกันขับร้องประสานเสียงเพลง “มาร์ชพัฒนาชุมชน” อย่างทรงพลัง
ผลการตัดสินการประกวด รางวัลชนะเลิศ ได้เแก่ กลุ่มอำเภอที่ 3 จากอำเภอบ้านไผ่ ชนบท มัญจาคีรี พระยืน โคกโพธิ์ไชย และบ้านแฮด