ประเสริฐ สุวรรณสิทธิ์

ประเสริฐ สุวรรณสิทธิ์

About ประเสริฐ สุวรรณสิทธิ์

This author has not yet filled in any details.
So far ประเสริฐ สุวรรณสิทธิ์ has created 1334 blog entries.

พช.ขอนแก่น ประชุมร่วมกับ ผู้แทนสถาบันการศึกษาเพื่อหาแนวทางในการดำเนินงาน โครงการ “คู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จน คนขอนแก่น

2019-10-10T08:46:54+07:00

เมื่อวันที่ 9 ต.ค.2562/ นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ร่วมประชุมกับอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น และอาจารย์จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี เพื่อหารือแนวทางในการดำเนินงาน โดยให้อาจารย์ 1 คน รับผิดชอบครัวเรือนเป้าหมาย 1 ตำบล ในการเป็นที่ปรึกษาช่วยให้หลักคิดการพัฒนาครัวเรือนยากจน ตาม “โครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จน คนขอนแก่น” ณ ห้องประชุม สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น ภาพ-ข่าว/ปุญญาดา

พช.ขอนแก่น ประชุมร่วมกับ ผู้แทนสถาบันการศึกษาเพื่อหาแนวทางในการดำเนินงาน โครงการ “คู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จน คนขอนแก่น2019-10-10T08:46:54+07:00

อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น/ประชุมฯ-ดำเนินงานตามโครงการคู่เสี่ยวเกี่ยวก้อย แก้จนคน

2019-10-10T08:42:07+07:00

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 ข้าราชการคู่เสี่ยวลงพื้นที่เยี่ยมเยียนคู่เสี่ยว นางสาววริศรา ล่ามแขก พัฒนากรตำบลหนองกุงธนสาร ได้ดำเนินงานตามโครงการคู่เสี่ยวเกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น โดยลงพื้นที่เยี่ยมเยียนคู่เสี่ยว เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และสอบถามความเป็นอยู่ รวมถึงปัญหา ความต้องการ เพื่อนำมาวิเคราะห์และให้การช่วยเหลือให้ครัวเรือนมีความเป็นอยู่ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  ทั้งนี้ ได้มอบนมและทุนแก่บุตรหลานของครัวเรือนคู่เสี่ยว ด้วย ณ บ้านหนองกุงธนสาร ม.2 ต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น และเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562  [...]

อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น/ประชุมฯ-ดำเนินงานตามโครงการคู่เสี่ยวเกี่ยวก้อย แก้จนคน2019-10-10T08:42:07+07:00

อ.บ้านฝาง/ประชุมคณะทำงานโครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น

2019-10-10T08:32:16+07:00

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายธีรศักดิ์ โฉมศิริ นายอำเภอบ้านฝาง มอบหมาย ว่าที่ร้อยตรี สุขุม ดลโสภณ ป.อาวุโส เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมบุญทันตา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม 30 คน "ถิ่นกำเนิดพันธุ์ไม้ฝาง บึงสวางแหล่งพักผ่อน ออนซอนหินช้างสี ของดีข้าวโพดหวาน สืบสานวัฒนธรรม [...]

อ.บ้านฝาง/ประชุมคณะทำงานโครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น2019-10-10T08:32:16+07:00

โรงพยาบาลขอนแก่น โดยกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก จัดพิธีเปิด “คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย”

2019-10-09T09:22:45+07:00

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 /โรงพยาบาลขอนแก่น โดยกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก จัดพิธีเปิด “คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย” โดยมี นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น เป็นประธานในพิธี ตำรับแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่นั้น ได้แก่ ตำรับศุขไสยาศน์ มีสรรพคุณช่วยให้นอนหลับ เจริญอาหาร ฟื้นฟูกำลังของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และตำรับทำลายพระสุเมรุ มีสรรพคุณบรรเทาอาการเกร็งกล้ามเนื้อ ร่างกายอ่อนแรง ชา ในผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต เป็นการเปิดตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 [...]

โรงพยาบาลขอนแก่น โดยกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก จัดพิธีเปิด “คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย”2019-10-09T09:22:45+07:00

เขื่อนอุบลรัตน์ร่วมประชุมแนวทางการบริหารจัดการน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ฤดูแล้ง ปี พ.ศ.2562/63

2019-10-09T09:16:32+07:00

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 ณ. ห้องประชุมลำน้ำชี (ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาชลประทาน) สำนักงานชลประทานที่ 6 นายพิพัฒน์ คงสินทวีสุข ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วย นายศักดิ์ศิริ อยู่สุข ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 6 คณะผู้หารส่วนราชการและผู้แทนด้านบริหารจัดการน้ำ เข้าร่วมประชุม เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ฤดูแล้ง ปี พ.ศ.2562/63 มีผู้บริหาร อฟอ.เข้าร่วประชุม คือ นายจีรศักดิ์ จรัสศรี วศ.10 [...]

เขื่อนอุบลรัตน์ร่วมประชุมแนวทางการบริหารจัดการน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ฤดูแล้ง ปี พ.ศ.2562/632019-10-09T09:16:32+07:00

พัฒนาชุมชนอำเภอภูเวียง ดำเนินโครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น

2019-10-09T09:04:59+07:00

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562/พัฒนาชุมชนอำเภอภูเวียง ดำเนินโครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น นางธัญสินี แก้วศิริ พัฒนาการอำเภอภูเวียง พร้อมทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอภูเวียง ดำเนินโครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนภูเวียง โดยจัดประชุมข้าราชการคู่เสี่ยว เพื่อสร้างความเข้าใจและมอบหมายภารกิจในการลงพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนงานให้มีประสิทธิภาพโดยในวันนี้ นายประจักร์ ไชยกิจ นายอำเภอภูเวียง เป็นประธานการประชุม พร้อมทั้งให้แนวทางการดำเนินงานคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น ให้มีประสิทธิภาพ และครัวเรือนยากจนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุม จำนวน 36 คน  [...]

พัฒนาชุมชนอำเภอภูเวียง ดำเนินโครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น2019-10-09T09:04:59+07:00

พช.ขอนแก่น ร่วมลงพื้นที่ ติดตามการดำเนินงาน”โครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จน คนขอนแก่น”

2019-10-09T08:59:26+07:00

เมื่อวันที่ 8 ต.ค.2562/ นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ น.ส.อัญชนิดา กมลเพ็ชร หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนักวิชาการ ลงพื้นที่ร่วมกับนายกกิ่งกาชาด อ.บ้านไผ่ และพัฒนาการอำเภอบ้านไผ่ ทีมงาน พช.บ้านไผ่ ผู้นำอช. ผู้นำชุมชน ในการเยี่ยมเยือน ถามไถ่ ให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพ ให้แก่ครัวเรือนยากจนเป้าหมาย ในพื้นที่ อำเภอบ้านไผ่ จำนวน 6 คนครัวเรือน ภาพ-ข่าว/ปุญญาดา

พช.ขอนแก่น ร่วมลงพื้นที่ ติดตามการดำเนินงาน”โครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จน คนขอนแก่น”2019-10-09T08:59:26+07:00

เอไอเอส จับมือเทศบาลนครขอนแก่น จัดกิจกรรมเสริมทักษะความปลอดภัยทางน้ำ

2019-10-09T08:50:25+07:00

กิจกรรมเสริมทักษะความปลอดภัยทางน้ำในโครงการ “พี่อุ่นใจร่วมชุมชนสร้างทักษะป้องกันไม่ให้น้องจมน้ำ”สร้างชุมชนปลอดภัยจากการจมน้ำอย่างยั่งยืน เอไอเอส ร่วมกับเทศบาลนครขอนแก่น จัดโครงการ “พี่อุ่นใจร่วมชุมชน สร้างทักษะป้องกันไม่ให้น้องจมน้ำ” ในจังหวัดขอนแก่น หลังจาก พบว่า ในปี 2561 จังหวัดขอนแก่น มีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี เสียชีวิตจากการจมน้ำสูงมากที่สุดจนติด 1 ใน 10 ของประเทศ จึงได้ริเริ่มโครงการดังกล่าวขึ้นโดยสร้างครูต้นแบบ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. ทำหน้าที่ถ่ายทอดทักษะความรู้ด้านความปลอดภัยทางน้ำให้แก่เด็กและเยาวชน และผู้ปกครองที่มีเด็กเล็กอยู่ภายในบ้าน ไม่ว่าจะเป็นการจัดการแหล่งน้ำภายในบ้านและรอบบ้านให้เป็นพื้นที่ปลอดภัย และการช่วยเหลือตัวเองและผู้อื่นเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ตลอดจนสร้างการตื่นตัว เฝ้าระวังป้องกัน เพื่อลดปัญหาเด็กจมน้ำ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน ณ โรงเรียนมณีอนุสรณ์ศึกษา อ.เมือง จ.ขอนแก่น           นายอุดมศักดิ์ โสมคำ หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติการภูมิภาค - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด [...]

เอไอเอส จับมือเทศบาลนครขอนแก่น จัดกิจกรรมเสริมทักษะความปลอดภัยทางน้ำ2019-10-09T08:50:25+07:00

จังหวัดขอนแก่นเดินหน้านำร่องโครงการ”เยาวชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.จังหวัดขอนแก่น ตามรอยพ่อ รวมใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

2019-10-09T00:21:10+07:00

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 16.00น.ณ บริเวณสวนสาธารณะบึงทุ่งสร้าง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ได้มีการจัดกิจกรรมถ่ายทำคลิปกิจกรรม"เยาวชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.จังหวัดขอนแก่น ตามรอยพ่อ รวมใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม" ในการสาธิตการทำน้ำหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ร่วมด้วย นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น,ดร.อลงกต วรกี ปลัดจังหวัดขอนแก่น,พร้อมด้วยเยาวชนจิตอาสาจากโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม นำโดยนายคมสันต์ ชุมอภัย ผู้อำนวยการฯ,,ประชาชนจิตอาสากว่า30 คน [...]

จังหวัดขอนแก่นเดินหน้านำร่องโครงการ”เยาวชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.จังหวัดขอนแก่น ตามรอยพ่อ รวมใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”2019-10-09T00:21:10+07:00

อำเภอบ้านไผ่/ดำเนินตามโครงการผู้เสี่ยวเกี่ยวก้อยแก้จนคนขอนแก่น

2019-10-08T07:47:25+07:00

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 /นายกกิ่งกาชาดและคณะ อ.บ้านไผ่/ ข้าราชการคู่เสี่ยว ได้ดำเนินตามโครงการผู้เสี่ยวเกี่ยวก้อยแก้จนคนขอนแก่น ลงพื้นที่ไปเยี่ยมช่วยเหลือ และ สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของครัวเรือนยากจน โดยได้มอบถุงยังชีพ ให้คำแนะนำ การดูแลสุขภาพ และพัฒนาอาชีพ ในพื้นที่ตำบลหนองน้ำใสและตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน

อำเภอบ้านไผ่/ดำเนินตามโครงการผู้เสี่ยวเกี่ยวก้อยแก้จนคนขอนแก่น2019-10-08T07:47:25+07:00

Eventesan.com

สนใจติดต่อลงโฆษณา 0842035552

CONTACT US

  • 102/17 อาคารพิมานคอนโด 1 ถนนพิมพสุต ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
  • 084 2035552 / 081 9653059
  • earthradio@gmail.com