เมื่อวันที่ 31 มกราคม-2 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา/ พระอาจารย์บุญถม อุทยญาโณ เจ้าอาวาสวัดถ้ำข้าวสารหิน ได้จัดทำโครงการพิธีพุทธาภิเษกและบวชชีพาราหมณ์ ประจำปี 2563  เป็นการแสดงถึงความรู้สึก ความศรัทธา ความเชื่อมั่นในคำสอนของพระพุทธเจ้าประกอบด้วยพระพุทธ พระธรรมและพระสงฆ์  โดยมีพระเถระผู้เชี่ยวชาญในการทำสมาธิหรือคณะนั่งปรก นั่งภาวนาส่งกระแสจิตเพ่งคุณพระรัตนตรัยเข้าสู่องค์พระหรือวัตถุมงคลโดยมีพระภัทรธรรมสุธี เจ้าคณะจังหวัดเลย วัดศรีสุทธาวาส เป็นประธานจุดเทียนชัยและคุณปิติพงษ์ พงษ์ไพศาล เป็นประธานฝ่ายฆราวาส จุดเทียนชัย มีเกจิอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมพุทธาภิเษกสวดข้ามวันข้ามคืนเป็นจำนวนมาก ประกอบด้วยชุดนั่งปรกชุดแรก  พระครูสิริวัฒนาธร พระภัทรธรรมสุธี พระครูนิเทศธรรมรัตน์ เจ้าอธิการสีห์ เมตติโก ชุดที่สอง พระใบฎีกามนัส ยโสธโร พระมหาสุริยา ภูริปัญโญ พระไตรทศ ตปสีโร พระผดุง ฐิตธฆโฆ ชุดสวดเจริญพระพุทธมนต์ พระครูสิริวัฒนาธร พระครูนิเทศธรรมรัตน์ หลวงปู่สี สุทธจิตโต พระครูโกศลธรรมคุณากร พระภัทรธรรมสุธีร์ พระอาจารย์บอน ปสนฺโน พระครูกิตติวิสุทธธรรม เจ้าอธิการบุญเลิศ สุขวฑฺฒโก เจ้าอธิการดำรง ญาณสีโล พระครูโสภณกิจจาภรณ์ พระสงฆ์ได้กระทำพิธีระหว่าง 2-3  กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 18.00 -02.00 น. จึงได้เลิกประกอบพิธี ณ.วัดถ้ำข้าวสารหิน บ้านผาสะนา ตำบลทรัพย์ไพรวัลย์ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย

ศูนย์ข่าวภาคอีสาน นสพ.มวลชน

140 total views, 1 views today