วันที่  9  มกราคม 2563  เวลา 13.00 น.  ที่ห้องประชุมศรีจันทร์ 2 โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  มีการจัดพิธีแถลงข่าวการแข่งขัน “ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2020 (Khon Kaen International Marathon 2020) โดยมีผู้ร่วมแถลงข่าวประกอบด้วย  นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธานในพิธี  รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  นายสมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  นายธวัชชัย สิมมา ผู้แทนรองอธิการบดีประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น และ ผู้สนับสนุนหลัก นางกาญจนา กาญจนบัตร ผู้จัดการสาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)  นายอดิศักดิ์ เสงี่ยมศักดิ์ ผู้ช่วยรองประธานและผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ตัวแทนบริษัทเอไอเอ จำกัด  และ นายอรรถกร  ดูงาม ผู้จัดการทั่วไป เครือเจริญโภคภัณฑ์  การแถลงข่าวได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนทุกแขนง และกลุ่มนักวิ่งชั้นนำ  ในช่วงสุดท้ายของงานมีมอบป้ายผู้สนับสนุนการจัดงาน โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และรักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้รับมอบ

นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  กล่าวว่า ขอขอบคุณทุกภาคส่วนในการจัดงานขอนแก่นมาราธอนนานานชาติ   ปัจจุบันจังหวัดขอนแก่น ได้พัฒนาควบคู่กันไปทุกๆด้าน เช่น การเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงโลจิสติกส์ เส้นทางรถไฟรางคู่ รางเดี่ยว สู่ระเบียงเศรษฐกิจ  เป็น Smart City  MICE City  ได้รับการรับรองเป็นเมืองแห่งผ้ามัดหมี่โลก ซึ่งมีส่วนส่งเสริมเศรษฐกิจ ได้เป็นอย่างดี จังหวัดขอนแก่นกำลังจะก้าวขึ้นเป็นมหานครแห่งภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การจัดงานขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ช่วยส่งเสริมให้จังหวัดขอนแก่นโดนเด่นมากยิ่งขึ้น  ผมขอขอบคุณมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เป็นกลไกหลักสำคัญในการจัดงานขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนมีส่วนช่วยผลักดันยกระดับให้จังหวัดขอนแก่น เป็น เดอะมาราธอน ซิตี้  พัฒนาระบบการบริหารจัดการและเทคโนโลยีการจัดการแข่งขัน และพัฒนานักกรีฑาไทยให้ก้าวสู่มาตรฐานสากลระดับนานาชาติ พัฒนา ส่งเสริมนักวิ่งไทย สู่การวิ่งมาราธอนระดับอาชีพระดับสากล มุ่งสู่การเป็น Asian Marathon Majors ศูนย์กลางจัดการแข่งขันมาราธอนมาตรฐานสากลแห่งภูมิภาคอาเซียน  ผมขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนตามเส้นทางวิ่งร่วมออกมาต้อนรับและเชียร์ให้กำลังใจนักวิ่งด้วยการแต่งกายเอกลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานด้วยความอบอุ่น ครับ

รศ.นพ.ชาญชัย   พานทองวิริยะกุล  รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า การแข่งขันวิ่ง “ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ” หรือ “Khon Kaen International Marathon” เป็นสนามการแข่งขันที่ได้มาตรฐานระดับโลก ที่ได้รับการรับรองเส้นทางการวิ่งได้มาตรฐานจาก องค์กรมาราธอน นานาชาติ หรือ AIMS และรับรองมาตรฐานในการจัดโดย IAAF ซึ่งสิทธิประโยชน์จากการรับรองของ AIMS ทำให้ผู้ผ่านการแข่งขันจากรายการของเราสามารถนำ Certificate รับรองเวลาการแข่งขันไปใช้ในการสมัครมาราธอนได้ทั่วโลก  การจัดการแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้ในการแข่งขันเพื่อให้ได้มาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการบริหารจัดการและแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆที่ผ่านมา และสำหรับปีนี้มีการปรับเปลี่ยนเวลาในการปล่อยตัวนักวิ่งให้เร็วขึ้นกว่า 16 ครั้งที่ผ่านมา โดย ประเภทมาราธอน ฮาล์ฟ และมินิ มีจุดปล่อยตัวและเส้นชัยอยู่ที่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้านถนนกัลปพฤกษ์ โดยมาราธอนปล่อยตัวเวลา 04:00 น. ฮาล์ฟมาราธอน 05:00 น. มินิมาราธอน 05:45 น. ส่วนประเภทเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ ปล่อยตัวที่บริเวณประตูทางเข้าสีฐานมหาวิทยาลัยขอนแก่น  เวลา 07:30 น. โดยปีนี้เป็นครั้งแรกที่ประเภทฟันรันมีการเช็คระยะด้วย โดยมีจุด Check-Point ที่จุดกลับตัวบริเวณแยก ร.8 นอกจากนี้การแก้ปัญหานักวิ่งคนสุดท้าย ได้มีการกำหนดระยะทาง Cut Off ที่เลยเวลา 12.00 น. เพื่อคืนถนนให้กับการสัญจร ที่จะมีการนำรถมารับในระยะเส้นทางต่าง ๆ ได้แก่ เวลา 06.30 น. สำหรับนักวิ่งที่ยังวิ่งไม่ถึงกิโลเมตรที่ 16 ต่อมาเวลา 08.00 น. สำหรับนักวิ่งที่ยังวิ่งไม่ถึงกิโลเมตรที่ 24 และเวลา 10.00 น. สำหรับนักวิ่งที่ยังวิ่งไม่ถึงกิโลเมตรที่ 35 ก็จะมีรถมารับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับการสัญจรของผู้ใช้รถใช้ถนน อย่างไรก็ดี ปีนี้เราได้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้วในระยะมาราธอน ฮาล์ฟมาราธอน และ มินิมาราธอน แต่ยังมีระยะเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ Fun Run 4.5 กิโลเมตร หรือ ที่ยังเปิดรับสมัครอยู่ สิทธิพิเศษสำหรับนักเรียน นักศึกษา สมัครเพียง150  บาท พร้อมรับเสื้อ1 ตัว ท่านที่สนใจสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.khonkaenmarathon.com

นายแพทย์ สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า  ในปี 2562 เราพบว่า ผู้ที่มาร่วมวิ่งมีปัญหาและอุปสรรคจากการวิ่งประมาณ 9,500 กว่าคน ทั้งจากอาการบาดเจ็บ เกร็งกล้ามเนื้อ และโรคไข้หวัดต่าง ๆ ซึ่งได้มีจุดบริการใน 3 ระยะเพื่อดูแลและป้องกันอุบัติเหตุหรือความผิดปกติทางร่างกายได้แก่ ระยะ 40.5 กิโลเมตร บริเวณหน้าแฟลตประดู่ ระยะ 36 กิโลเมตร บริเวณประตูเจ้าพ่อมอดินแดง และระยะ 31.5 กิโลเมตร บริเวณใต้สะพานถนนมิตรภาพ สำหรับการวิ่งในปีนี้เราได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการให้มีความพร้อมมากยิ่งขึ้น โดยร่วมมือกับทางภาครัฐ เอกชน โรงพยาบาลชุมชน ตลอดจนศูนย์ความเป็นเลิศต่าง ๆ ในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่จะช่วยในการดูแลปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการวิ่งได้แก่ การจัดตั้งทีมจิตอาสา ทีมดูแลเบื้องต้นที่มีการประเมินสมรรถนะของนักวิ่งใน 5 จุด ทีมปฐมพยาบาลทุกๆ 4-5 กิโลเมตร จำนวน 20 จุด ที่ให้บริการในเรื่องของการนวดคลายเส้นกล้ามเนื้อ หรือการปฐมพยาบาลเบื้องต้น  โดยนักเทคนิคการแพทย์ การให้บริการรถ Ambulance  จำนวน 6 จุด รถมอเตอร์แลนซ์ จำนวน 5 คัน เพื่อติดตามทุกขบวนวิ่งในแต่ละระยะทาง รถจักรยาน  AED Bike  จำนวน 60 คัน และทีมแพทย์ พยาบาล ร่วมวิ่งพร้อมกับผู้แข่งขัน ในระยะมาราธอน จำนวน 50 คน ระยะฮาล์ฟมาราธอน จำนวน 8 คน และมินิมาราธอน จำนวน 1 คน ซึ่งเป็นทีมที่ฝึกให้มีสมรรถนะและความพร้อมสำหรับการบริการนักวิ่ง และที่สำคัญได้มีการพัฒนาระบบเครื่องส่งสัญญาณวิทยุ GPS Tracking ที่สามารถส่งสัญญาณให้ทราบได้ทันทีว่ามีปัญหาเกิดขึ้นบริเวณใดหรือระยะการวิ่งใด เพื่อที่จะทำให้จังหวัดขอนแก่นมีความพร้อมในด้านการแพทย์ที่สอดคล้องกับนโยบายของประเทศในการพัฒนาจังหวัดให้เป็นเมือง Smart Living ที่มีความปลอดภัยและเมืองที่น่าอยู่

การจัดขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2020 ครั้งที่ 17 ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563 ซึ่งได้จัดวิ่งครบทั้งหมด  4  ประเภท  ได้แก่ ประเภทมาราธอน  ระยะทาง  42.195  กิโลเมตร  ฮาล์ฟมาราธอน  21.10  กิโลเมตร  มินิมาราธอน  11.55  กิโลเมตร  และประเภทเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ  ระยะทาง  4.5  กิโลเมตร โดยผู้ที่เข้าเส้นชัย อันดับแรกทั้งชายและหญิงในประเภทมาราธอนจะได้รับรางวัลเงินสด  พร้อมถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ฮาล์ฟมาราธอนจะได้รับรางวัลเงินสดพร้อมถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และมินิมาราธอนจะได้รับเงินรางวัลและถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีรางวัลเงินสดรวม 1,503,400 บาท ซึ่งครั้งนี้ยังคงมีรางวัลพิเศษเงินสด 100,000 บาท สำหรับผู้ที่สามารถทำลายสถิติประเภทมาราธอน  ระยะทาง  42.195  กิโลเมตร ซึ่ง คุณ Charles Kimutai Kigen นักวิ่งจากประเทศเคนยา ทำเวลาไว้ในการแข่งขันครั้งที่ 11 ที่เวลา 2 ชั่วโมง 17 นาที 8 วินาที

สำหรับการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์และของที่ระลึกในครั้งนี้ มีแนวความคิดมาจากการที่จังหวัดขอนแก่น ได้รับการประกาศจากสภาหัตถกรรมโลกรับรองให้เป็น “เมืองหัตถกรรมโลก แห่งผ้ามัดหมี่”  หรือ  WCC-Word Craft City  for Ikat (Mudmee)  ดังนั้นการออกแบบจึงนำลวดลายผ้าทอมัดหมี่มาใช้เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ในด้านรางวัลของที่ระลึกปีนี้ ได้มอบเพิ่มในส่วนของเสื้อ finisher โดยมอบให้แก่ผู้เข้าเส้นชัยระยะมาราธอน และฮาล์ฟมาราธอนตามเวลาที่กำหนด นอกจากนี้ในประเภทมินิมาราธอน ยังมีของรางวัลที่ระลึกพิเศษให้แก่ผู้ที่เข้าเส้นชัย 350 คนแรกทั้งประเภทชายและหญิง โดยเป็นตุ๊กตางานฝีมือรูปไดโนเสาร์สายพันธุ์เดียวกับที่ปรากฏในโลโก้การแข่งขัน  ตรวจสอบรายชื่อการสมัคร  และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.khonkaenmarathon.com

ข่าว/kku.ac.th

109 total views, 1 views today