เมื่อวันที่​ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น.ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่นนายแพทย์ สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น แถลงข่าวร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและเครือข่าย ในการเตรียมความพร้อมการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ดังนี้


1.มาตรการป้องกัน
-ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและ อสม. ร่วมปฏิบัติงาน ณ ด่านชุมชน
-ประชาสัมพันธ์และบังคับใช้ พรบ.เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
-ประชาสัมพันธ์สิทธิ “เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติ มีสิทธิทุกที่”หรือ UCEP
-เน้นย้ำบุคลากรสาธารณสุขและกู้ชีพห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนและระหว่างปฏิบัติหน้าที่ (Alc เป็น 0)
-เน้นย้ำรถพยาบาลและรถกู้ชีพ ขับขี่ปลอดภัยโดยเคร่งครัด
-เน้นย้ำบุคลากรสาธารณสุขเป็นตัวอย่างที่ดี ห้ามดื่มแล้วขับ ห้ามขับรถเร็ว สวมหมวกนิรภัย/ ขาดเข็มขัดนิรภัยขณะขับขี่
2.การตอบสนองหลังเกิดเหตุ
-เปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุบัติเหตุหมู่และอุบัติภัยอันอาจจะเกิดในช่วงเทศกาลปีใหม่
-เตรียมความพร้อมทีมกู้ชีพ ระดับสูง (ALS) ระดับพื้นฐาน (BLS) และระดับเบื้องต้น (FR) ทั้งจากโรงพยาบาลรัฐ โรงพยาบาลเอกชน หน่วยกู้ชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสมาคม/มูลนิธิ จำนวนทั้งสิ้น 240 หน่วย ให้พร้อมออกปฏิบัติการกู้ชีพในทุกพื้นที่ของจังหวัดขอนแก่น ตลอด 24 ชั่วโมง โดยสามารถแจ้งเหตุได้ที่เบอร์ 1669
-เตรียมความพร้อมโรงพยาบาลของรัฐ/เอกชนทุกแห่ง รองรับผู้ป่วยอุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน โดยการจัดอัตรากำลังเสริม การสำรองเตียง/ห้องผ่าตัด/เลือด/ยา/เวชภัณฑ์ พร้อมให้บริการทั้งในและนอกเวลาราชการ
-เตรียมความพร้อมของระบบการส่งต่อผู้ป่วย โดยกำหนดให้มีการส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาล Node หลัก เพื่อลดความแออัด และเพิ่มความรวดเร็วในการเข้าถึงการรักษา ทั้งนี้ โรงพยาบาลในโซนเหนือ 4 แห่ง ได้แก่ รพร.กระนวน รพ.เขาสวนกวาง รพ.น้ำพอง และ รพ.อุบลรัตน์ สามารถส่งต่อผู้ป่วยอุบัติเหตุทุกสาเหตุ ไปยัง รพ.ศรีนครินทร์ ได้โดยตรง
-กำชับให้ รพ.ทุกแห่ง ดำเนินการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดผู้ขับขี่ทุกรายที่ตำรวจ ร้องขอหรือส่งตัว
-ร่วมกับ ศปถ.จังหวัดขอนแก่น ในการสอบสวนอุบัติเหตุใหญ่ตามเกณฑ์ของ ศปถ. (ตาย = 2 ราย, เจ็บ+ตาย = 4 ราย)
-ให้หน่วยงานในสังกัด รวบรวม วิเคราะห์ และรายงานข้อมูลการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน
-ให้ รพ.ทุกแห่ง เข้มงวดด้านการรักษาความปลอดภัยใน รพ. และห้องฉุกเฉิน ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุทะเลาะวิวาท โดยให้ประสานหน่วยงานในพื้นที่ อาทิ ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ร่วมรักษาความปลอดภัย หากมีผู้บาดเจ็บจากเหตุทะเลาะวิวาทเข้ามารักษาในโรงพยาบาล ให้กันญาติออกจากห้องฉุกเฉิน พร้อมประสานตำรวจคุมเข้มโดยไม่ต้องรอให้เกิดเรื่องก่อน หากเกิดกรณีความรุนแรงต่อร่างกาย จิตใจ ทรัพย์สินในโรงพยาบาล ให้แจ้งความดำเนินคดีต่อผู้ก่อเหตุทันที และให้ดำเนินการตามกฎหมายลงโทษขั้นเด็ดขาด ในส่วนการดูแลสุขภาพอนามัยพี่น้องประชาชน​ประชาชนสามารถใช้สิทธิตามนโยบาย “เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่” (Universal Coverage for Emergency Patients : UCEP) ของรัฐบาล ต้องการให้ผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะฉุกเฉินวิกฤตทุกคน ไม่ว่าสิทธิใดก็ตาม ได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลรัฐหรือเอกชนที่อยู่ใกล้ที่สุด หรือ โทรฉุกเฉิน 1669

ที่มา/สสจ.ขอนแก่น

255 total views, 2 views today