บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส โดย นายชัยณรงค์ เสียมไธสง ผู้จัดการฝ่ายติดตั้งเครือข่าย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เอไอเอส นำทีมพนักงานเอไอเอสอุ่นใจอาสา มอบเงินสนับสนุน จำนวน 90,000 บาท ให้กับอุทยานแห่งชาติภูเรือ โดยมี นายสำเร็จ ภูแสนศรี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเรือ  เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ในการดูแลผืนป่า และในโอกาสเดียวกัน ทีมพนักงานเอไอเอสอุ่นใจอาสาร่วมปลูกต้นรวงพื้น เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่า ณ อุทยานแห่งชาติภูเรือ อ.ภูเรือ จ.เลย

116 total views, 1 views today