เปิดแล้วงานสถาปนิกอีสาน’62 II ขอนแก่น “เมืองหมุดหมาน” สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยกรรมาธิการสถาปนิกอีสาน จัดงานสถาปนิกอีสาน 62ภายใต้แนวความคิด ขอนแก่นเมืองหมุดหมาน ในวันที่ 29 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 1ธันวาคม 2562 ที่ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนายศัรทธา คชพลายุกต์เดินทางมาเป็นประธานเปิดงานพร้อมแขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธีเปิดเป็นจำนวนมาก สำหรับงานจัดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสานต่อเจตนารมณ์ของสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการที่จะยกระดับมาตรฐานการประกอบวิชาชีพให้บริการทางสถาปัตยกรรม รวมถึงความเข้าใจของประชาชนถึงขอบข่ายการให้บริการของสถาปนิกให้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่มีบทบาทสำคัญในการร่วมพัฒนาความเป็นอยู่โดยเฉพาะด้านกายภาพของเมือง ภายในงานจะมีนิทรรศการแสดงผลงานด้านสถาปัตยกรรม นิทรรศการแสดงผลงานทางด้านวิชาชีพสถาปัตยกรรมของสถาปนิกภูมิภาคอีสาน ผลงานนักศึกษาจากสถาบันต่างๆนิทรรศการและกิจกรรมของสมาคมฯ เช่น นิทรรศการผลงานของสมาคมฯ และกรรมาธิการสถาปนิกอีสาน คลินิกหมอบ้านที่มาให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการออกแบบ การก่อสร้างอาคาร และการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร ฟรี พร้อมกับร่วมฟังงานสัมมนาและงานเสวนาเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมในแง่มุมต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นของสถาปนิกผู้ประกอบการและผู้เชี่ยวชาญในสาขางานที่เกี่ยวข้องงานจัดขึ้นในระหว่าง 29 พ.ย -1 ธ.ค นี้ ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น

570 total views, 1 views today