(ขอนแก่น, 25พ.ย. 2562) กลุ่มเซ็นทรัลนำโดยศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น, ไทวัสดุ, ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน, Power Buy, Tops Market, B2S, Super Sports, Office Mateสานต่อโครงการเซ็นทรัล ทำมุ่งสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างชุมชน และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่คนไทยทั่วทุกภูมิภาค พร้อมให้ความสำคัญแก่คนพิการ ด้วยการสนับสนุนห้องซ้อมดนตรี อุปกรณ์เครื่องเล่นดนตรี ให้กับวง Fight for dreamรวมทั้งได้มอบรถเข็นวีลแชร์ ให้กับคนพิการ จำนวน 10 คันด้วย

ดร.ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มเซ็นทรัลกล่าวว่า กลุ่มเซ็นทรัล มุ่งมั่นที่จะขยายโอกาสและสร้างความเท่าเทียมให้กับทุกคนในสังคม โดยเฉพาะกับคนพิการ ซึ่งเป็นกลุ่มที่บริษัทฯ เล็งเห็นว่าไม่ใช่ภาระของสังคม แต่เป็นหนึ่งในพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจและประเทศโดยในปีนี้ ทางกลุ่มเซ็นทรัล มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้ามาให้การสนับสนุนศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จ.ขอนแก่นเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพให้แก่คนพิการ ทำให้ผู้พิการตระหนักถึงคุณค่าในตนเอง และมีรายได้เพื่อเลี้ยงดูครอบครัว

กลุ่มเซ็นทรัล ยังคงเดินหน้าสนับสนุนอาชีพ และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการอย่างต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมาทางกลุ่มเซ็นทรัล ได้สนับสนุนโครงการที่ช่วยสร้างงานให้กับคนพิการแล้วถึง762 คน สร้างรายได้ที่มั่นคงเฉลี่ยกว่า 100,000 บาทต่อคนต่อปี โดยมีกิจกรรมช่วยเหลือที่โดดเด่น อาทิ การสนับสนุนพื้นที่ภายในห้างสรรพสินค้าและธุรกิจค้าปลีกต่างๆในกลุ่มเซ็นทรัล เพื่อให้คนพิการจำนวน 90 คน สามารถประกอบอาชีพจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล, โครงการก่อตั้งศูนย์ Contact Center ในจังหวัดชลบุรี ผ่านความร่วมมือของเพาเวอร์บาย ไทวัสดุ และมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อพัฒนาคนพิการ โดยมีพนักงานประจำเป็นคนพิการทั้งหมดรวมกว่า 40 คน ให้บริการติดต่อสอบถามจากลูกค้า การบริการหลังการขาย และการซ่อมบำรุงนับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่เปิดโอกาสให้คนพิการได้แสดงศักยภาพ ความรู้ ความสามารถ สร้างอาชีพ พร้อมกับเกิดความภาคภูมิใจที่สามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้

 

อีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจ คือ โครงการส่งเสริมอาชีพร่วมกับมูลนิธิบ้านสมานใจ จังหวัดเชียงใหม่ ที่กลุ่มเซ็นทรัลให้การสนับสนุนด้านอุปกรณ์ และด้านการตลาดเพื่อต่อยอดการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์ผ้าซาโอริ (วิธีการทอผ้าด้วยมือสไตล์ญี่ปุ่น) จากฝีมือของศิลปินผู้พิการที่เป็นออทิสติก ด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ ผ่านการนำผ้าซาโอริมาออกแบบร่วมกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น เสื้อยืด หรือกระเป๋าต่างๆ เป็นต้น

ภายในปี 2562 นี้ กลุ่มเซ็นทรัล ได้ให้การสนับสนุนอาชีพแก่คนพิการ ผ่านโครงการต่างๆ ดังนี้

  1. โครงการเลี้ยงไข่พันธ์ไข่จ.สระบุรี             จำนวน  55  คน
  2. โครงการทอผ้าซาโอริ จ.เชียงใหม่             จำนวน   9   คน
  3. โครงการปุ๋ยไส้เดือนดิน จ.นครปฐม             จำนวน   5   คน
  4. โครงการเลี้ยงไก่พันธ์ไข่ จ.อุดรธานี จำนวน  25  คน
  5. โครงการสานตะกร้าพลาสติก จ.อุดรธานี จำนวน  10  คน
  6. โครงการเพาะเห็ดจ.นครราชสีมา จำนวน  40  คน
  7. โครงการนวดผ่อนคลาย จ. กรุงเทพฯ จำนวน  45  คน
  8. โครงการครูผู้ช่วยสอน จ.ขอนแก่น จำนวน  16  คน
  9. โครงการสัมปทานลอตเตอรี่ จำนวน  90  คน

นอกจากนี้กลุ่มเซ็นทรัลยังให้การสนับสนุนคนพิการในแง่มุมอื่นๆ อีกมากมายอาทิ ด้านกีฬา เราสนับสนุนนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทย สังกัดสโมสรกีฬาเซ็นทรัล ทั้งดูแลการฝึกซ้อม และส่งไปแข่งขันในรายการต่างๆ เช่น Paralympic, Asian Para Gamesจำนวนกว่า 29คนด้านคุณภาพชีวิตคนพิการ เราสร้างทางลาดวีลแชร์, ปุ่มกดอักษรเบลล์ในลิฟต์ และที่จอดรถสำหรับคนพิการตามห้างสรรพสินค้าต่างๆ ในกลุ่มเซ็นทรัล รวมไปถึงการจับมือกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สนับสนุนงบประมาณทั้งสิ้น 15 ล้านบาท ปรับปรุงห้องน้ำ 9 หลังในสวนลุมพินี ให้เป็นห้องน้ำต้นแบบสำหรับทุกคน โดยยึดหลัก “ครบสูตร-เข้าถึง-เท่าเทียม” หรือ Universal Design พร้อมให้บริการผู้พิการ ตามหลักมาตรฐานสากล นอกจากนี้กลุ่มเซ็นทรัล ยังสนับสนุนงบอีก 5.8 ล้านบาทในการปรับปรุง “ลานตะวันยิ้ม” ภายในสวนลุมพินีให้กลายเป็นลานกิจกรรมที่รองรับการใช้งานของคนพิการได้อย่างแท้จริง

กลุ่มเซ็นทรัล ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติด้านการสนับสนุนผู้พิการมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะรางวัลองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่นจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่ง ได้รับมาถึง 4 ปีซ้อน เป็นสิ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจจริงกลุ่มเซ็นทรัล ที่มุ่งมั่นทำเพื่อสังคม และไม่หยุดยั้งที่จะสร้างประโยชน์ และยกระดับคุณภาพคนพิการให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

391 total views, 1 views today