นางสาวราชสุดา รังสิยากูล ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร และนายชูชาติ โพธิรัชต์ ผู้จัดการส่วนคลังปิโตรเลียมขอนแก่น บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ ร่วมจัดงานสัมมนาสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2562 ณ อวานี ขอนแก่น โฮเทล แลนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ เพื่อนรับฟังข้อคิดเห็นของสื่อมวลชนแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนกระชับความสัมพันธ์อันดีที่มีมาอย่างยาวนานกับสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง

น.ส.ราชสุดา กล่าวว่าในฐานะ บริษัท เรือธง (flagship) ด้านการค้าน้ำมันและการค้าปลีกของกลุ่มปตท.ที่ดำเนินธุรกิจน้ำมันธุรกิจค้าปลีกและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในประเทศและต่างประเทศ วิสัยทัศน์ในการเป็นแบรนด์ไทยชั้นนำระดับโลกที่ดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าให้กับสังคมชุมชนสำหรับจังหวัดขอนแก่นมีความสุขจนลืมขอนแก่นที่อยู่ร่วมกับชุมชนจังหวัดขอนแก่นมาอย่างยาวนาน โดยเป็นคลังหลักในการจ่ายน้ำมันและก๊าซปิโตรเลียมเหลวให้กับพี่น้องประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและตอนล่างได้อย่างเพียงพอไม่ขาดแคลน

น.ส.ราชสุดา เปิดเผยด้วยว่าโออาร์ ยึดมั่นเรื่องความปลอดภัยเป็นหัวใจ สำคัญในการปฏิบัติงาน รวมถึงการดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของชุมชนโดยรอบพื้นที่คลังฯ ตามแนวคิดการดำเนินธุรกิจของ โออาร์ ที่มุ่งเน้นเรื่องโซเชียล อินคลูซีฟเนส (Social Inclusiveness) คือ การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มโดยเฉพาะเอสเอ็มอี (SMEs) ไทยและสังคมชุมชนได้มีส่วนร่วมในการออกแบบรูปแบบธุรกิจ เพื่อร่วมกันสร้างประโยชน์ให้เกิดในทุกพื้นที่ที่โออาร์ เข้าไปดำเนินธุรกิจ

โออาร์ ยังได้สนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับชุมชนในจังหวัดขอนแก่นมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการ โออาร์ อาสาสานสุข ให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ฟรี และจัดกิจกรรมเพื่อชุมชนต่างๆ โครงการมอบถุงยังชีพเพื่อช่ายเหลือผู้ประสบอุทกภัย รวมถึงโครงการโรงทานงานพิธีพระราชทางเพลิงศพครูใหญ่และครูใหญ่พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ) เป็นต้น

ในปัจจุบัน โออาร์ ยังมีสถานีบริการน้ำมันทั้งในประเทศและต่างประเทศมีสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น (PTT Station) ที่มีจำหน่ายรวมกว่า 2,100 แห่ง ร้านกาแฟ คาเฟ่ อเมซอน ที่มีจำนวนกว่า 3, 000 สาขาใน 10 ประเทศทั่วโลก รวมทั้งผลิตภัณฑ์หล่อลื่น พีทีที ลูบริแคนท์ส (PTT Station) ที่มียอดขายเป็นอันดับ 1 ในประเทศไทยติดต่อกันเป็นระยะเวลา 10 ปีและส่งออกไปแล้วยัง 42 ประเทศทั่วโลก ทางนี้พร้อมแล้วที่จะนำแบรนด์ โออาร์และ SMEs ไทยร่วมกันก้าวไกลไปขยายธุรกิจสร้างการเติบโตทั้งในประเทศไทยและในเวทีระดับโลกเพื่อเป็นแบรนด์ไทยที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยทั้งประเทศต่อไป

 

323 total views, 1 views today