เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00 น. ณ วัดสว่างสุทธาราม บ้านหนองกุง อ.เมือง จ.ขอนแก่น ได้มีการจัดกิจกรรม “OR อาสาสานสุข ประจำ ปี 2562” มีนายชูชาติ โพธิรัชต์ ผู้จัดการส่วนคลังปิโตรเลียมขอนแก่น บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้ำปลีก จำ กัด (มหาชน)กล่าวรายงาน  มี ดร. ยอดยิ่ง จันทพิมพ์ นายกเทศบาลเมืองศิลา เดินทางมาเป็นประธานกล่าวเปิดงานการจัดกิจกรรม PTTOR อาสาสานสุข ประจำ ปี 2562

นายชูชาติ โพธิรัชต์ ผู้จัดการส่วนคลังปิโตรเลียมขอนแก่น บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้ำปลีก จำกัด (มหาชน)ได้กล่าวว่า “ในนามของ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน) OR มีคลังปิโตรเลียมขอนแก่น เป็นเสมือนตัวแทน บริษัทที่อยู่ร่วมกับสังคมชุมชนและพี่น้องชาวชุมชนเทศบาลเมืองศิลา มาอย่างยาวนาน  สำหรับกิจกรรม OR อาสาสานสุข ประจำ ปี 2562 จัดขึ้นเป็นปีแรก โดยใช้ความเชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์หล่อลื่นของ OR และความเชี่ยวชาญ โดยการร่วมมือกับ วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น มาให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ จำนวน 200 คัน ให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หล่อลื่นของ OR และมีกิจกรรมเสริม ให้บริการ เช่น นวดผ่อนคลาย ตัดผม เกมส์ กิจกรรมจิตอาสาทำหมอนทำจากหลอด มอบให้ผู้ป่วยติดเตียง เป็นต้น โดยทุกกิจกรรมใน วันนี้ OR นำมาให้บริการแก่ชุมชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ด้วยเรา มองเห็นความสำคัญของการเติบโตที่ยั่งยืน สร้างสมดุลให้เกิดขึ้นระหว่างภาคธุรกิจ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ชุมชนและ อุตสาหกรรมอยู่ร่วมกันและมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันตลอดไป”นายชูชาติ โพธิรัชต์ ผู้จัดการส่วนคลังปิโตรเลียมขอนแก่นกล่าวปิดท้าย

สรุปกิจกรรมในครั้งนี้ มีดังนี้

1.กิจกรรมเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน มีผู้เข้าร่วม จำนวน 190 คน
2.กิจกรรมนวด มีผู้เข้าร่วมจำนวน 80 คน
3.กิจกรรมตัดผม มีผู้เข้าร่วมจำนวน 52 คน
4.กิจกรรมจิตอาสา มีผู้เข้าร่วมจำนวน 34 คน
5.กิจกรรมเกม มีผู้เข้าร่วมจำนวน 128 คน
6.กิจกรรมทอดลูกชิ้น ไอติมหลอด จำนวน 136 คน
สุดท้ายพร้อมมอบหมอนหลอดกาแฟ โดยเป็นการร่วมทำบุญโดยผ่านกิจกรรมจิตอาสาของโครงการ ORอาสาสานสุขทั้ง17 ครั้งทั่วประเทศ จำนวน 35ใบ

429 total views, 1 views today