สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยกรรมาธิการสถาปนิกอีสาน แถลงข่าวการจัดงานสถาปนิกอีสาน 62ภายใต้แนวความคิด ขอนแก่นเมืองหมุดหมาน ในวันที่ 29 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 1ธันวาคม 2562 ที่ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสานต่อเจตนารมณ์ของสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการที่จะยกระดับมาตรฐานการประกอบวิชาชีพให้บริการทางสถาปัตยกรรม รวมถึงความเข้าใจของประชาชนถึงขอบข่ายการให้บริการของสถาปนิกให้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่มีบทบาทสำคัญในการร่วมพัฒนาความเป็นอยู่โดยเฉพาะด้านกายภาพของเมือง ภายในงานจะมีนิทรรศการแสดงผลงานด้านสถาปัตยกรรม นิทรรศการแสดงผลงานทางด้านวิชาชีพสถาปัตยกรรมของสถาปนิกภูมิภาคอีสาน ผลงานนักศึกษาจากสถาบันต่างๆนิทรรศการและกิจกรรมของสมาคมฯ เช่น นิทรรศการผลงานของสมาคมฯ และกรรมาธิการสถาปนิกอีสาน คลินิกหมอบ้านที่มาให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการออกแบบ การก่อสร้างอาคาร และการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร ฟรี  พร้อมกับร่วมฟังงานสัมมนาและงานเสวนาเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมในแง่มุมต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นของสถาปนิกผู้ประกอบการและผู้เชี่ยวชาญในสาขางานที่เกี่ยวข้อง

อย่าพลาด วันที่ 29 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 1 ธันวาคม นี้ พบกันที่ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ขอนแก่นมาโฮม มาตุ้ม มาจุ้ม มาเบิ่ง กันที่งานสถาปนิกอีสาน 62ขอนแก่นเมืองหมุดหมาน

 

671 total views, 1 views today