เมื่อวันที่ 9 ต.ค.2562/ นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ร่วมประชุมกับอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น และอาจารย์จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี เพื่อหารือแนวทางในการดำเนินงาน โดยให้อาจารย์ 1 คน รับผิดชอบครัวเรือนเป้าหมาย 1 ตำบล ในการเป็นที่ปรึกษาช่วยให้หลักคิดการพัฒนาครัวเรือนยากจน ตาม “โครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จน คนขอนแก่น” ณ ห้องประชุม สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น

ภาพ-ข่าว/ปุญญาดา

187 total views, 1 views today