เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายธีรศักดิ์ โฉมศิริ นายอำเภอบ้านฝาง มอบหมาย ว่าที่ร้อยตรี สุขุม ดลโสภณ ป.อาวุโส เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมบุญทันตา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม 30 คน

“ถิ่นกำเนิดพันธุ์ไม้ฝาง บึงสวางแหล่งพักผ่อน ออนซอนหินช้างสี ของดีข้าวโพดหวาน สืบสานวัฒนธรรม ผู้นำประชาคุ้ม”

ภาพ-ข่าว/ กนกอร สุนทรพิทักษ์

198 total views, 1 views today